12.1 C
București
miercuri, 21 aprilie

CONVOCATOR REGEN GREEN

CONVOCATOR.  CRETU NECULAI,  cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, sector 3, Str. Campia Libertatii nr. 43, bl. MC3, sc.1, et.4, ap.27, nascut la data de 29.01.1940 in Com. Luncani, jud. Bacau, posesor al cartii de identitate seria RX nr. 779349, eliberata la data de 08.09.2015, de catre SPCEP Sector 3,  CNP 1400129400048, in calitate de administrator unic al REGEN GREEN S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi nr. 40, pavilion C14, et.1, cam. 18, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/19357/17.11.2008, CUI 24752043, în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 si al actului constitutiv al societatii,  convoacă Adunarea Generală Ordinară Asociatilor  REGEN GREEN S.A., pentru data de 05.05.2021, ora 11.00, care va avea loc in Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi nr. 40, pavilion C14, et.1, cam. 18, sector 1. În cazul în care cvorumul necesar nu se întruneşte pe 05.05.2021,  atunci şedinţa se va desfăşura pe data de 06.05.2021, ora 11.00, la aceeaşi adresa, ordinea de zi ramanand aceeasi. ORDINEA DE ZI: 1. Analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul anului 2020, care cuprinde: 1.1 Bilantul contabil prescurtat incheiat la data de 31.12.2020; 1.2 Contul de profit si pierdere la 31.12.2020; 1.3 Date informative la 31.12.2020; 1.4 Prezentarea si aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului la data de 31.12.2020. 2.Analiza si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului si descarcarea de gestiune al acestuia pentru exercitiul financiar 2020. 3. Diverse. ADMINISTRATOR UNIC, CRETU NECULAI, Bucureşti, 30.03.2021.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW