12.1 C
București
miercuri, 21 aprilie

CONVOCATOR GLOBAL ALLOYS S.R.L.

CONVOCATOR. Dl. MARIAN EMIL, in calitate de administratorul Unic al GLOBAL ALLOYS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et.1, birou 2, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/6748/2009; CUI 25653390, în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 si al actului constitutiv al societatii,  convoacă Adunarea Generală Ordinară Asociatilor  GLOBAL ALLOYS S.R.L., pentru data de 05.05.2021, ora 13.00, care va avea loc in Bucuresti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et.1, birou 2, sector 1. În cazul în care cvorumul necesar nu se întruneşte pe 05.05.2021, atunci şedinţa se va desfăşura pe data de 06.05.2021, ora 13.00, la aceeaşi adresa, ordinea de zi ramanand aceeasi. ORDINEA DE ZI: 1. Analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul anului 2020, care cuprinde: 1.1 Bilantul contabil prescurtat incheiat la data de 31.12.2020; 1.2 Contul de profit si pierdere la 31.12.2020; 1.3 Date informative la 31.12.2020; 1.4 Note explicative la 31.12.2020; 1.5 Prezentarea si aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului la data de 31.12.2020. 2. Analiza si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului si descarcarea de gestiune al acestuia pentru exercitiul financiar 2020. 3.  Diverse. ADMINISTRATOR UNIC, dl. MARIAN EMIL. Bucureşti, 30.03.2021.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW