15.7 C
București
vineri, 23 aprilie

CONVOCATOR D&D ACCEPT CONSULTING S.R.L.

CONVOCATOR. D&D ACCEPT CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, parter, birou 12, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului J40/6125/2005, CUI 17431512, reprezentata de d-na Dranga Doina, in calitate de administratorul Unic al EPC ENERGY INTERNATIONAL S.A.,  cu sediul in Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 6, Sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/18767/2007, CUI 22529097, în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 si al actului constitutiv al societatii,  convoacă Adunarea Generală Ordinară Asociatilor  EPC ENERGY INTERNATIONAL S.A.,  pentru data de 05.05.2021, ora 13.00, care va avea loc in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 6, Sector 1 , la care sunt invitati  sa participe toţi acţionarii societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei (datei de referinţă) de 15.04.2021. În cazul în care cvorumul necesar nu se întruneşte pe 05.05.2021, atunci şedinţa se va desfăşura pe data de 06.05.2021, ora 13.00, la aceeaşi adresă, ordinea de zi ramânând aceeaşi. ORDINEA DE ZI: 1. Analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul anului 2020, care cuprinde: 1.1          Bilantul contabil prescurtat incheiat la data de 31.12.2020; 1.2 Contul de profit si pierdere la 31.12.2020; 1.3 Date informative la 31.12.2020; 1.4 Note explicative la 31.12.2020; 1.5 Prezentarea si aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului la data de 31.12.2020. 2. Analiza si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului si descarcarea de gestiune al acestuia pentru exercitiul financiar 2020. 3. Diverse. ADMINISTRATOR UNIC, D&D ACCEPT CONSULTING S.R.L., prin d-na Dranga Doina, Bucureşti, 30.03.2021.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW