Creştere de 2,8% a Produsului Intern Brut faţă de trimestrul IV 2020

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2020, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 0,2% pe seria brută şi nu a înregistrat nici o modificare pe seria ajustată sezonier;

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2021, nefiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 130 din 18 mai 2021.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2021, a fost de 28.4971,4 milioane lei preţuri curente, , în creştere – în termeni reali – cu 2,8% faţă de trimestrul IV 2020 şi la acelaşi nivel cu cel înregistrat în trimestrul I 2020.

Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2021 a fost de 223479,2 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul I 2020.

În tabelele 4 şi 5 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul I 2021.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse

La scăderea PIB, în trimestrul I 2021 faţă de trimestrul I 2020, au contribuit următoarele ramuri:

– Tranzacţiile imobiliare (-0,1%), cu o pondere de 8,2% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,3%;

– Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,7%), cu o pondere de 6,6% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 9,7%;

– Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (-0,5%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 16,4%;

– Impozitele nete pe produs (-0,2%), cu o pondere de 9,7% la formarea PIB şi care au înregistrat o reducere a volumului lor cu 1,9%.

Contribuţii pozitive au înregistrat:

– Industria (+0,4%), cu o pondere de 18,8% la formarea PIB şi care a înregistrat o majorare a volumului de activitate cu 2,2%;

– Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor;

transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (+0,1%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB şi care a înregistrat o majorare a volumului de activitate cu 0,4%;

– Informaţiile şi comunicaţiile (+0,8%), cu o pondere de 8,0% la formarea PIB şi care a înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 10,6%.

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, scăderea contribuţiei s-a datorat, în principal exportului net (-2,6%), consecinţă a creşterii volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 5,4%, comparativ cu cea a volumului exporturilor de bunuri şi servicii, de numai 0,6%.

Contribuţii pozitive importante au avut:

– cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 0,8%, contribuind cu 0,5% la creşterea PIB;

– formarea brută de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 9,9%, contribuind cu 1,7% la creşterea PIB.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2021 faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 130 din 18 mai 2021 fiind nesemnificativă.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

Informaţii suplimentare:

Estimările “semnal” precum şi cele provizorii ale Produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă. Aceste dificultăţi au fost legate de colectarea datelor de bază care reprezintă intrări pentru conturile naţionale şi s-au concretizat printr-o creştere a ratei de non-răspuns. Pentru completarea informaţiilor au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cât mai mult posibil, efectele acestor cauze asupra calităţii indicatorilor produşi. Conform practicii curente, datele publicate astăzi vor face obiectul unor revizuiri, conform calendarului comunicatelor de presă şi a politicii de revizuire a conturilor naţionale publicate pe site-ul INS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile. În condiţiile actuale, revizuirile mar putea fi mai mari decât de obicei.

- PUBLICITATE -

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW