Finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje în vederea modernizării S.C. Full Serv Core S.R.L.”

S.C. FULL SERV CORE S.R.L. , în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje în vederea modernizării S.C. Full Serv Core S.R.L.”, cod MySMIS 113751, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2: ,,Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: ,,Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a vizat dotarea societății cu utilaje/echipamente tehnologice inovatoare pentru diversificarea activității, respectiv pentru fabricarea betonului și mortarului gata preparate. Prin prezentul proiect s-a realizat diversificarea activității societății, prin achiziționarea de utilaje performante inovatoare.

În urma finalizării implementării s-au realizat următoarele achiziții: echipament pentru producția și distribuirea betonului – 1 buc., echipamente de laborator betoane – 1 set și kit (sistem) fotovoltaic – 1 buc.

Valoarea totală a proiectului este de 1.124.373,88 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 720.654,02 lei.

Finalizarea investiției în condițiile stabilite prin contractul de finanțare va avea un impact pozitiv la nivelul  localității/regiunii prin faptul că au fost create 5 locuri de muncă, din care, o parte, vor fi ocupate de persoane din categoria celor defavorizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

DUMITRESCU Bogdan, Funcție: Administrator/ Reprezentant legal

Tel. 0743.489.676, E-mail: fullservcore@gmail.com

Sediu social: Sat Carcea, Comuna Carcea, Strada Mihai Viteazul, Nr. 35A, Județul Dolj

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW