Finalizarea proiectului cu titlul Achiziție lentile și obiective anamorfice SMIS 113812

Numele beneficiarului: S.C. Lens Flare S.R.L.

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-­‐2020

Numele Autorității de Management: „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”

Numele Organismului Intermediar: „Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-­‐Muntenia”

Numele proiectului: „Achiziție lentile și obiective anamorfice”

Valoarea totală a proiectului: 880.884,92 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 780.390,66 lei

Valoarea contribuției europene (FEDR): 663.397,21 lei

Perioada de implementare a proiectului: 01.01.2017-­‐30.06.2019

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este: Contribuția la creșterea competitivității microîntreprinderilor la nivelul Regiunii Sud-Muntenia și a județului Giurgiu prin dezvoltarea domeniului producției cinematografice în zonă. Înființarea unui punct de lucru în orașul Mihăilești, crearea unui nou loc de muncă și dezvoltarea infrastructurii tehnice a Lens Flare S.R.L. vor contribui direct la atingerea obiectivului specific al axei prioritare 2 de consolidare a poziției pe piață a întreprinderilor în domeniile competitive întrucât aceste acțiuni au ca rezultat direct creșterea economică a firmei într-­‐unul din domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate, în tehnologia informației și telecomunicații.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea gradului de inovație și de competitivitate a firmei prin achiziția de echipamente cinematografice de ultimă generație
  2. Pătrunderea pe piața din Regiunea Sud-­‐Muntenia, respectiv pe piața din județul Giurgiu, prin deschiderea unui punct de lucru ca urmare a implementării prezentului proiect.
  3. Creșterea gradului de productivitate a companiei prin crearea a unui nou loc de muncă.

Rezultatele proiectului: Dezvoltarea infrastructurii tehnice a firmei prin achiziția de echipamente cinematografice, computere și software specific; deschiderea unui punct de lucru în orașul Mihăilești, județul Giurgiu; dezvoltarea resursei umane prin crearea și ocuparea a unui nou loc de muncă.

Impactul proiectului la nivel local/regional: contribuie în mod direct la creșterea competitivității IMM-­‐urilor la consolidarea poziției Lens Flare pe piață, la creșterea nivelului de trai a comunității locale prin crearea a unui nou loc de muncă.

Date de contact: Alexandru Dorobanțu, manager de proiect, administrator
Tel: +40 724 283 005. Mail: lens.flare.srl@gmail.com

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW