Finalizarea proiectului „Înfiinţare cabinet integrat fizioterapie-kinetoterapie în oraşul Năvodari”

City Europrest SRL, în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „Înfiinţare cabinet integrat fizioterapie-kinetoterapie în oraşul Năvodari”, cod MySMIS 106766, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1A: ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt:

1. Creşterea competitivităţii City Europrest SRL, prin dezvoltarea unei baze tehnologice pentru servicii de fiziokinetoterapie.

2. Crearea a cinci noi locuri de muncă, respectând criteriile egalităţii de şanse şi angajarea din categorii defavorizate.

3. Asigurarea unei derulari optime a proiectului, cu respectarea tuturor indicatorilor și condiţionalităţilor, pe parcursul perioadei de implementare.

Rezultatele proiectului:

Rezultat 1: Bază tehnologică dezvoltată pentru servicii de fizio-kinetoterapie (19 active conform buget).

Rezultat 2: Cinci noi locuri de muncă realizate, respectând criteriile egalităţii de şanse şi angajarea din categorii defavorizate.

Rezultat 3: Pachet integrat de măsuri implementate pe durata proiectului, în vederea indeplinirii tuturor indicatorilor şi condiţionalităţilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.097.073,56 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 746.010,02 lei.

Impactul investiției la nivelul localității este reflectat în crearea a 5 noi locuri de muncă şi creșterea calității serviciilor prestate viitorilor clienţi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon 0769304110, email alinaandreescu2008@yahoo.co

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW