În 2018 s-a atins punctul culminant al ciclului din sectorul construcțiilor

Euler Hermes, liderul global în asigurarea de credit comercial şi recunoscut specialist în domeniul garanţiilor şi al colectării creanţelor, și-a prezentat studiul privind evoluția pieței globale de construcții, un studiu realizat pe 70 de state.

După o perioadă de zece ani de creștere (2008-2018), s-a atins punctul culminant al ciclului din sectorul construcțiilor la nivel global. Anul acesta va constitui un moment de cotitură pentru sectorul construcțiilor la nivel global, a cărui evoluție începe să încetinească treptat către o creștere anuală de doar +3% în 2019, față de creșterea de +3,5% înregistrată în aceeași perioadă a anului 2018. Pe parcursul ultimului deceniu, cea mai mare parte a creșterii a provenit de pe piețele emergente (+57% față de anul 2008).

Potrivit datelor Euler Hermes, pentru milioane de companii din 70 de state, ratingurile medii ale riscului la nivel de sector cu privire la cerere, profitabilitate și lichiditate nu s-au îmbunătățit. Drept urmare, sectorul construcțiilor este mai puțin pregătit pentru o încetinire a creșterii. Acest aspect este esențial, dat fiind faptul că sectorul construcțiilor este o componentă crucială a tuturor economiilor (avansate și emergente) și joacă un rol important în ceea ce privește mărirea sau reducerea impactului unui declin ciclic. Ca un prim semn al acestei schimbări de situație, în primele trei trimestre ale anului 2018, au avut loc 41 de falimente în rândul societăților mari de construcții (cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane euro).

Perspective asupra construcțiilor pentru anul 2019:

SUA: Se preconizează că sectorul construcțiilor va înregistra o creștere anuală de +3% în 2018 și o creștere anuală de +2,1% în 2019. Piața construcțiilor rezidențiale dă semne de alarmă.

China: Sectorul construcțiilor va înregistra o creștere anuală de +4,2% în 2018 și o creștere anuală de +4% în 2019. Creștere a nivelului de îndatorare și risc de lichiditate ridicat.

Franța: Sectorul construcțiilor va înregistra o creștere anuală de +1,6% în anul 2018 și o creștere anuală de +1,5% în 2019.

Regatul Unit: Sectorul construcțiilor va înregistra o creștere anuală de +0,5% în 2018 și o creștere anuală de +1,5% în 2019.

Germania: Sectorul construcțiilor va înregistra o creștere anuală de +2,9% în 2018 și o creștere anuală de +2,8% în 2019. Cu toate acestea, lichiditatea a încetat să se îmbunătățească și dă primele semne de deteriorare.

România: Al treilea an de scădere și în 2018, de data aceasta în jur de 4%.

Ciclul din sectorul construcțiilor la nivel global a atins punctul culminant în anul 2018: 3,5%

Euler Hermes anticipează că sectorul construcțiilor la nivel global va înregistra o creștere de +3,0% în 2019, după o creștere de +3,5% în anul 2018 și una de +2,7% în 2017. Anul 2018 a înregistrat cea mai rapidă rată a creșterii pe parcursul ciclului actual din sectorul construcțiilor la nivel global (din 2008 și până în prezent) și mai rapidă decât cea a economiei mondiale (de +3,2% anticipată în anul 2018).

Totuși, este posibil ca acest an să fie punctul de cotitură pentru sectorul construcțiilor la nivel mondial, aceasta însemnând că din anul 2018 înainte, creșterea va începe să încetinească treptat, în concordanță cu creșterea PIB-ului global. Într-adevăr, am atins punctul culminant în cadrul ciclului activității economice globale (o creștere a PIB-ului global de +3,1% în 2019), ceea ce înseamnă că unele sectoare vor trebui să se adapteze la un mediu cu perspective fragile privind cererea și cu condiții monetare și de finanțare mai restrictive (grafic 1: Sectorul global al construcțiilor comparativ cu PIB-ul global (real, în USD, modificare în % față de aceeași perioadă a anului anterior, Surse: OCDE, Oficiul Național de Statistică, Euler Hermes).

Piețele emergente s-au făcut responsabile pentru cea mai mare parte a creșterii

Piețele emergente (+57% față de anul 2008) au fost principalii factori care au contribuit la creșterea sectorului construcțiilor la nivel global, în timp ce piețele dezvoltate nici măcar nu au reușit să revină pe deplin la volumele înregistrate anterior crizei. Volumul bunurilor și serviciilor produse de sectorul construcțiilor la nivel global a înregistrat o creștere de +23% din anul 2008, care echivalează cu o creștere de aproximativ +2% pe an. Aceasta se situează la jumătatea nivelului de creștere înregistrat în cadrul ciclurilor expansioniste anterioare. Acest lucru sugerează faptul că sectorul nu se află la o etapă de construire excesivă (supraconstruire), o caracteristică tipică a ultimelor faze ale ciclului, care ar putea fi urmată de o corecție dură. În plus, o astfel de performanță este mai slabă decât cea a economiei globale, care înregistrează o rată anuală medie a creșterii de +2,5% în cursul aceleiași perioade.

Cu toate acestea, anticipăm că economiile emergente vor fi afectate de un nivel mai mare de incertitudine legat în special de sectorul comercial și de condițiile mai dificile de creditare, la care se adaugă înăsprirea progresivă a politicii monetare a SUA și deteriorarea riscului politic global.

Nu se așteaptă vești bune din domeniul construcțiilor comerciale sau de infrastructură

Nivelurile cele mai ridicate de până acum ale datoriei publice globale ne determină să fim sceptici cu privire la faptul că infrastructura va deveni un factor de creștere într-un viitor apropiat. Pe parcursul ciclului actual din sectorul construcțiilor la nivel global, sectorul infrastructurii a fost unul cronic neperformant din cauza investițiilor insuficiente din partea guvernelor, care au decis să își cheltuiască fondurile în alte domenii. Cu toate acestea, nevoia de investiții în infrastructură nu a fost nicicând mai mare, dată fiind creșterea constantă a populației din zonele urbane, electrificarea transportului public și nevoia crescută de conectivitate din partea a aproape jumătate din populația globului care încă nu are acces la internet.

Riscul sectorial din construcții a crescut concomitent în diferite regiuni geografice, fapt care este surprinzător deoarece performanța sectorului construcțiilor se bazează în cea mai mare parte pe factorii interni ai fiecărei țări, cum ar fi cheltuielile de consum, accesibilitatea și costurile aferente creditării, situația finanțelor guvernamentale și ale consumatorilor etc, care au fost departe de a fi sincronizate în toate statele vizate (grafic 5: Riscul sectorial din construcții în anul 2014 comparativ cu 2018).

România: Al treilea an de scădere și în 2018, de data aceasta în jur de 4%

Dezechilibrele în materie de structură pe segmente rămân semnificative, sectorul rezidențial marcând cea mai mare scădere în jur de 25%, după o creștere fulminantă în anul anterior, fiind parțial compensat de lucrările de construcții inginerești cu plus 8%. Acestea din urmă s-au concretizat la nivelul lucrărilor de mentenanță și reparații, și nu al construcțiilor noi. În lipsa demarării unor proiecte de infrastructură de anvergură, traiectoria pieței este impusă de sectorul privat prin segmentele rezidențial și de birouri. Semnale importante, cum ar fi rata de ocupare și randamentele ridicate față de țările din regiune, ne îndreptățesc să credem că segmentul de birouri va rămâne un pilon important și în 2019. Piața per ansamblu rămâne deconectată de creșterea economică din ultimii ani bazată preponderent pe consum. Desigur, un mic avans pe sectorul infrastructură ar putea avea loc în 2019, pentru că este un an electoral. Lipsa unei strategii de investiții expres asumate de către Executiv, deficitul de cont curent și incertitudinile de ordin politic mențin riscurile de credit la un nivel ridicat.

- PROMO - img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW