-4.1 C
București
miercuri, 20 ianuarie

Întreprinzătorii solicită status-quo privind legea dialogului social

Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR), prin Preşedinţii Confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, întruniţi în data de 29.08.2019, solicită tuturor factorilor responsabili şi partidelor politice să retragă proiectul de modificare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

Demersul este fundamentat de inoportunitatea modificării acesteia de către Parlament în context electoral, întrucât ar induce tensiuni şi/sau reconfigurări structurale cu potenţial de a fi exploatate politic.

ACPR nu a solicitat modificarea Legii Dialogului Social dar, în măsura în care există propuneri de modificare din partea sindicatelor, acestea trebuiesc discutate şi clarificate în cadrul dialogului bipartit patronate-sindicate.

Amintim că proiectul de modificare a Legii dialogului social a fost respins de Senatul României, în ședința din data de 19.11.2018. CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL, organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României, a avizat nefavorabil propunerea legislativă pe data de 17.07.2018.

Patronatele se bazează pe:

  • principiul O.I.M. AL negocierilor colective voluntare,  fără reglementarea obligativității negocierii colective la niciun nivel;
  • respectarea principiului relativității efectelor contractelor COLECTIVE, efecte erga omnes având doar actele normative, Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a ţării, conform art. 61 alin. (1) din Constituția României,
  • EVITAREA UNUI DEZECHILIBRU MAJOR ÎNTRE PARTENERII SOCIALI pentru a nu afecta investițiile companiilor și capacitatea lor de creare de locuri de muncă.

SEMNATARI

Confederaţia Patronală  „CONCORDIA”,

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.),

Patronatul Naţional Român (P.N.R.),

Uniunea Generală a Industriaşilor din România (U.G.I.R.)

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW