9.1 C
București
sâmbătă, 24 octombrie

INVITATIE DE PARTICIPARE Servicii de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri si servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului

Denumire contract: Contract servicii de consultanta

Informatii generale privind solicitantul:

Denumire: EMV-UTIL S.R.L.

CIF: RO28501672; Nr. Reg. Com.: J35/1201/18.05.2011

Adresa: Municipiul Timisoara, Strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, Etaj 2, Judet Timis.

Date de contact: persoana de contact: BUZAN ICONIA; e-mail: emvutil@gmail.com; telefon: 0755.080.766

Mijloace de comunicare: e-mail; telefon; posta.

Obiectul contractului: prestarea de catre prestator a serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri si serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului pentru proiectul cu titlul „Achizitie utilaje pentru constructii in Municipiul Ramnicu Valcea”, propus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Locul de prestare a serviciilor: sediul ofertantului.

Tip si durata contractului: tip –  servicii; durata –  de la data semnarii de catre ambele parti pana la data de 31.12.2020 si produce efecte pana la stingerea obligatiilor dintre parti.

Valoare estimata a contractului: 2.000.000 lei, fara TVA. Pretul este ferm pe toata durata contractului.

Data, locul si ora limita de depunere a ofertei: 23.04.2019; Municipiul Timisoara, Strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, Etaj 2, Judet Timis; ora limita: 12:00.

Oferta va fi insotita de:

  • Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – in copie cu mentiunea conform cu originalul;
  • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (Codul CAEN necesar participarii la ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii  ce face obiectul achizitiei) – in copie cu mentiunea conform cu originalul;
  • Declaratie privind conflictul de interese – in original.
  • Deviz financiar servicii – in original.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.

Pentru specificatiile tehnice necesare intocmirii propunerii tehnice si financiare, vă puteți adresa la persoana de contact: BUZAN ICONIA; e-mail: emvutil@gmail.com; telefon: 0755.080.766.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW