Neconformități depistate de inspectorii de muncă în urma celor 2.453 de controale efectuate la benzinării din toată țara

Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730 s-a desfășurat în perioada 10 – 16 martie 2022, în toate județele și a vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730. Verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care sunt expluși riscurilor de explozie și incendiu reprezintă o preocupare permanentă a Inspecției Muncii. Campania derulată la această categorie de angajatori face parte din Programul cadru de acțiuni pentru anul 2022, iar acțiuni similare care au vizat prevenirea situațiilor ce pot conduce la producerea de evenimente la angajatorii unde există astfel de riscuri au mai fost desfășurate și în anii precedenți, cele mai recente având loc în anul 2020. Pentru neconformitățile depistate în cadrul campaniei de control efectuate în perioada 10 – 16 martie 2022, inspectorii de muncă au aplicat 2276 de sancțiuni, din care 1766 avertismente și 510 amenzi, în valoare totală de 2.210.400 lei, din care 185.000 lei pentru sancționarea a 11 cazuri de muncă nedeclarată. Pentru remedierea neconformităților constatate în domeniul relațiilor de muncă, au fost dispuse 1685 de măsuri, iar în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost dispuse 1823 de măsuri, cu termene de îndeplinire precise.

Inspectorii de muncă au dispus 6 sistări de echipamente de muncă și sistarea activității unui angajator. Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat: ”Riscul de producere a unor evenimente este legat de faptul că, în activitățile de distribuție a carburanților auto, produsele petroliere comercializate în stațiile de distribuție pot forma, în combinație cu aerul, amestecuri explozive, iar în contact cu surse potențiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecințe grave, atât pentru lucrători, cât și pentru clienții prezenți în stațiile de distribuție a carburanților. Aglomerația excesivă creată la multe stații de distribuţie a carburanţilor auto a generat o serie de situații care au condus la amplificarea riscurilor de incendiu și explozie, cum ar fi folosirea de recipiente neconforme și manipularea necorespunzătoare, de către clienți, a pompelor de alimentare, în condițiile în care personalul angajat nu făcea față numărului sporit de clienți, fumatul în locuri nepermise. Inspectorii de muncă au identificat și sancționat situații de potențial pericol în care lucrătorii erau expuși la risc de electrocutare, în jurul rastelului de butelii erau depozitate materiale inflamabile sau echipamente cu potențial risc în exploatare, recipiente din plastic pline cu combustibil, depozitate în birourile din incintă, căi de acces blocate, lipsa trusei de prim ajutor, echipamentele individuale de protecție puse la dispoziție nu erau confecționate din materiale care să nu producă descărcări electrice, alimentarea cu GPL a autoturismelor era efectuată de personal al benzinăriilor care nu era instruit să facă aceste activități și situații în care personalul stațiilor de alimentare a permis clienților să umple, direct de la pompă, în portbagaj, diverse recipiente neconforme. Cu toate acestea, ponderea avertismentelor față de amenzi este de peste trei ori mai mare, ceea ce demonstrează caracterul preventiv al acestei campanii, fapt subliniat și cu alte ocazii. În domeniul relațiilor de muncă, cea mai gravă abatere este reprezentată de cele 11 situații de muncă nedeclarată. Dintre acestea, 8 persoane nu aveau contracte individuale de muncă încheiate, o persoană nu figura cu contractul de muncă transmis în Revisal și două persoane au fost identificate la muncă în afara programului de lucru declarat în contractul individual de muncă. Pe lângă dezavantajele, menționate de fiecare dată, pe care munca nedeclarată le produce asupra lucrătorilor, de data aceasta, insist asupra unui exemplu clar de inconștiență a angajatorilor față de situațiile foarte grave pe care le-ar putea produce un lucrător neinstruit din punct de vedere al securității și sănătății în muncă și față de care angajatorul este în imposibilitatea de a-l responsabiliza pentru munca prestată și pentru eventualele pagube produse sau de a-l cerceta disciplinar.”

Principalele deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă sunt: – nerespectarea prevederilor legale privind ținerea evidenței timpului de muncă la locul de muncă; – neevidențierea orei de începere, respectiv de terminare a programului de muncă; – lipsa copiei contractului individual de muncă la locul de muncă; – lipsa precizării în contractul individual de muncă cu timp parțial, a repartizării programului de lucru; – lipsa precizarii desfășurării activității în ture; – neevidențierea separată a sporurilor în statul de plată a salariilor; – nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă; – nerespectarea prevederilor legale privind munca în zilele de repaus săptămânal și de sărbătoare legală; Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt: – nu a fost asigurată întreţinerea şi marcarearea corespunzătoare a căilor de acces; – nu au fost clasificate şi marcate cu indicatoare zonele „Ex”; – nu au fost evaluate riscurile specifice generate de atmosfere explozive; – nu a fost actualizat documentul privind protecţia împotriva exploziilor; – nu a fost actualizat certificatul de examinare „in SITU”; – nu este efectuată verificarea periodică a rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ; – nu a fost asigurată o instruire adecvată în domeniul S.S.M. privind atmosferele explozive; – instrucțiuni SSM incomplete; – angajatorul nu a realizat semnalizarea de securitate a zonelor unde pot apărea atmosfere explozive; – echipamentului de protecţie acordat este necorespunzător, acesta nefiind din materiale care nu pot produce descărcări electrostratice; – neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare de către lucrători; – lipsa marcajelor căilor de acces şi de circulaţie; – autorizare operatori GPL; – truse de prim ajutor incomplete și cu produse expirate; – lipsa autorizatie ISCIR la statia GPL; – depozitare necorespunzatoare a materialelor inflamabile; – lipsă împamântare stand butelii; – angajatorul nu deține FDS ale substanțelor chimice periculoase din unitate; – lipsă cabluri șuntare pentru legare la pământ și egalizarea potențialelor la descărcarea autocisternelor. Rezultatele acțiunii vor constitui baza demersurilor viitoare ale instituției pentru protecția lucrătorilor expuși, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor care își desfășoară activitatea în unitățile de distribuție a carburanților, precum și creșterea gradului de conformare față de obligațiile legale din domeniul relațiilor de muncă.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

WWW