Noi reguli pentru transmiterea informaţiilor pe piaţa de leasing operaţional

Consiliul Concurenței a impus noi reguli privind promovarea informațiilor pe piața de leasing
operațional, astfel încât companiile să nu își poată coordona comportamentul, evitând încălcarea
normelor din domeniul concurenței.
Astfel, Asociaţia Societăţilor de Leasing Operațional (ASLO) și 14 companii s-au angajat să adopte
un set de măsuri de conformare cu legislația din domeniul concurenței, care să asigure, în același
timp, confidențialitatea colectării, prelucrării și distribuirii de informații privind activitatea de leasing operațional.
Aceste angajamente au fost asumate de cele 14 companii și ASLO pentru a elimina îngrijorările de
natură concurențială din cadrul investigației derulate de Consiliul Concurenței privind o posibilă
coordonarea a politicilor comerciale, prin fixarea preţului şi/sau împărţirea pieței, realizată printrun schimb de informații referitoare la volumele realizate pe piață de fiecare societate de leasing operațional.
Astfel, din statutul asociației vor fi eliminate prevederile care impun obligativitatea furnizării
datelor, informațiile urmând a fi puse la dispoziție de către companii în mod voluntar. Mai mult,
doar dacă există minim cinci participanți, informațiile vor fi prelucrate și distribuite în formă
agregată, care să nu permită identificarea companiei.
În același timp, atât companiile, cât și asociația s-au angajat să nu facă publice informații privind
strategiile și politicile comerciale, reducându-se astfel riscurile unei posibile coordonări
comportamentale între societățile de leasing operațional.
ASLO s-a angajat să publice pe pagina web rezultatele agregate obținute în urma colectării și
prelucrării datelor de la companii, în acest fel, putând avea acces la informații și companiile care
nu sunt membre ale asociației.

În general, schimbul de informaţii pe anumite pieţe poate fi util analizelor comparative, dar atunci când conține elemente cu grad mare de detaliu și individualizare, poate facilita coordonarea comportamentului companiilor, încălcând normele din domeniul concurenței.
Prin implementarea angajamentelor, informațiile de piață vor fi disponibile atât clienților și altor
societăți active pe piață, cât și potențialilor concurenți, într-o formă care să reflecte condițiile de
piață, reducându-se riscul creșterii nejustificate a transparenței.
Companiile care și-au asumat angajamente sunt Ald Automotive S.R.L., Arval Service Lease
Romania S.R.L., Autotechnica Fleet Services S.R.L., BCR Fleet Management S.R.L., BT Operational
Leasing S.A., Business Lease Romania S.R.L., Leaseplan Romania S.R.L., New Kopel România S.R.L., Porsche Mobility S.R.L., Premium Leasing S.R.L., RCI Finantare Romania S.R.L., Unicredit Leasing
Fleet Management S.R.L., Alexandros Long Term Rental S.A., Finmedia S.R.L., precum și ASLO.
Consiliul Concurenței va monitoriza îndeplinirea angajamentelor, pe baza informațiilor transmise de către companii. În cazul în care nu își îndeplinesc angajamentele, autoritatea de concurență îi
poate sancționa operatorii de pe piață cu amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW