Numărul sancțiunilor aplicate de Inspecția Muncii firmelor din construcții este aproape triplu anul acesta, față de 2019

După cum se știe, construcțiile constituie unul dintre sectoarele cu pondere importantă în economia naţională, munca în acest sector economic având o specificitate și o complexitate aparte. Atât în România, cât și la nivel european, domeniul construcțiilor se află pe primele locuri la numărul accidentelor de muncă. Conform Eurostat, în comparație cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, situația generală a accidentelor de muncă înregistrate în România se situează la un nivel scăzut, arată un comunicat de presă.

La solicitarea ministrului Muncii, Raluca Turcan, Inspecția Muncii a inclus în Programul cadru de acțiuni pentru anul 2021, o campanie de control ce vizează sectorul construcțiilor și care se derulează la nivel național pe durata întregului an – ”Campania Națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor”.

În anul 2021, au fost finalizate cercetările și înregistrate următoarele accidente de muncă în domeniul construcțiilor:

– Nr total accidente de muncă: 136

– Nr accidente de muncă mortale: 7

– Nr accidente cu incapacitate temporară de muncă: 129.

Principalele deficiențe constatate sunt următoarele:

1. Deficiențe de natură tehnică:

  • Nu sunt utilizate echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;
  • Nu sunt folosite echipamente de muncă pentru consolidarea marginilor săpăturilor;
  • Nu sunt acordate și folosite echipamente de protecție individuală (EIP) împotriva căderilor de la înălțime;
  • Nu este verificat modul în care sunt protejate şi utilizate platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor astfel încât lucrătorii să nu cadă sau să fie expuși căderilor de obiecte.

2. Deficiențe de natură organizatorică:

  • Planul propriu de securitate și sănătate al șantierului nu este completat și adaptat în funcție de evoluția lucrărilor.
  • Nu este asigurată o instruire adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii, consemnată în fişa de instruire individuală;
  • Nu sunt verificate tehnic, la termenele scadente instalațiile de ridicat (macarale) și transport (motostivuitoare, transpalete, etc.);
  • Nu se ţine evidența zonelor cu risc ridicat şi specific.

În perioada ianuarie – iunie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă București a efectuat controale în domeniul construcțiilor care au vizat identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, precum și modul în care se respectă prevederile legale din domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

Astfel, inspectorii de muncă au efectuat 542 de controale, din care 346 au vizat verificarea normelor de securitate și sănătate în muncă și 196 – domeniul relațiilor de muncă și cazurile de muncă nedeclarată. Au fost aplicate 87 de amenzi, din care 41 pentru neregulile constatate în domeniul securității și sănătății în muncă și 46 pentru domeniul relațiilor de muncă. Valoarea totală a amenzilor este de 3.223.500 lei, 283.500 lei reprezentând amenzile pentru nerespectarea normelor SSM și 2.940.000 lei reprezintă cuantumul amenzilor pentru neregulile ce vizează relațiile de muncă și munca fără forme legale, numărul de persoane depistate că lucrează fără forme legale ridicându-se la 152 de persoane.

În ceea ce privește derularea cercetării accidentelor de muncă ce au avut loc în ultima perioadă, suntem în măsură să vă punem la dispoziție următoarele informații:

Referitor la Accidentul produs în data de 02.07.2021, la S.C ROMPETROL RAFINARE S.A., la Instalaţia HPM (Hidrofinare petrol motorină), a avut loc o explozie urmată de un incendiu, care s-a soldat cu decesul unei persoane, angajat la S.C ROMPETROL RAFINARE S.A. şi accidentarea a alte 3 persoane, angajaţi la S.C ROMPETROL RAFINARE S.A., precum şi a unui angajat al S.C. ROMINSERV S.R.L. Acesta din urmă a suferit vătămări uşoare şi s-a prezentat la serviciu în data de 05.07.2021. Ulterior, a survenit decesul altor două victime care erau spitalizate în Germania.

În prezent, unul dintre lucrători se află la domiciliu, în concediu medical.

Pentru cercetarea evenimentului sus-menţionat, inspectorul general de stat a stabilit o comisie și, de asemenea, în acest caz, se desfăşoară ancheta organelor de cercetare penală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa (procuror de caz, domnul Doru DIICEANU) şi Poliţia Oraşului Năvodari.

În vederea clarificării împrejurărilor producerii evenimentului, comisia de cercetare a procedat la audierea martorilor şi la ridicarea de documente de la S.C ROMPETROL RAFINARE S.A. şi S.C. ROMINSERV S.R.L.

Comisia de cercetarea a solicitat, în baza dispoziţiilor art. 119 alin. (1) şi alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate de H.G. nr. 1425/2006, efectuarea de catre INCD INSEMEX Petroşani a expertizei tehnice privind evenimentul. În urma efectuării de către INCD INSEMEX a cercetării la faţa locului, au fost identificate şi sigilate două echipamente de muncă (o supapă de siguranţă şi o armătură cu sens unic), cu posibilă implicare în producerea evenimentului. Acestea au fost demontate în data de 07.07.2021, sub supravegherea organelor de poliţie şi ridicate în vederea expertizării.

De la primele documente intrate în posesie, Comisia de cercetare a evenimentului lucrează la întocmirea Procesului verbal de cercetare, completându-l pe măsura primirii actelor necesare finalizării dosarului.

Cu privire la evenimentul produs în data de 23.07.2021 la S.C. DEMECO S.R.L., cu sediul social în Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov, la depozitul de reciclare și distrugere deșeuri:

În urma exploziei, a rezultat rănirea a 7 persoane, dintre care 6 sunt cetățeni români, iar unul este cetățean nepalez.

Pentru cercetarea evenimentului sus-menţionat, inspectorul general de stat a numit o comisie și, de asemenea, în acest caz, se desfăşoară ancheta organelor de cercetare penală.

În ceea ce privește explozia urmată de un incendiu care a avut loc pe platforma Azomureş S.A în data de 07.07.2021, ora 10, aceasta a avut ca urmare rănirea ușoară de cioburile rezultate de la o fereastră spartă de la Instalaţia de Amoniac.

Au fost aplicate procedurile de oprire de urgenţă, iar incendiul a fost stins fără a fi puse în pericol funcţionarea celorlalte instalaţii, siguranţa altor angajaţi şi comunitatea locală.

Evenimentul este cercetat de o comisie numită de angajator.

În data de 03.07.2021, la S.C. CELCO S.A. Constanţa s-a produs un incendiu la depozitul în care se aflau aproximativ 10 tone pastă de aluminiu, fără a fi înregistrate victime. Evenimentul este cercetat de I.T.M. Constanţa ca incident periculos, neputând fi precizate până in acest moment cauzele producerii evenimentului.

În ceea ce privește evenimentul produs în data de 2.08.2021 pe un șantier din sectorul 3 din București al S.C. Algoritm Residence, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 și ale H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, cercetarea evenimentului este coordonată de Inspecția Muncii. Astfel, din dispoziția inspectorului general de stat, Dantes Nicolae Bratu, a fost alcătuită o comisia de cercetare formată dintr-un reprezentant al Inspecției Muncii, în calitate de președinte al comisiei, și din 2 inspectori de muncă din cadrul I.T.M. București.

Comisia a demarat cercetarea evenimentului și va analiza toate circumstanțele în care au fost implicați cei 6 lucrători, toți cetățeni români, din care 2 au decedat, 4 fiind spitalizați. Comisia de cercetare s-a deplasat la fața locului producerii evenimentului, pentru a face poze, schițe, pentru a identifica elementele necesare cercetării evenimentului și pentru a audia și a lua declarații de la martorii prezenți la eveniment. Ca o consecință a producerii evenimentului, s-a dispus sistarea activității în zona șantierului. În conformitate cu H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, cercetarea evenimentului durează 15 zile lucrătoare și poate fi prelungită în situația în care este necesară expertiza la fața locului, raportul medico-legal etc.

”Victimele accidentelor de muncă sunt asigurate prin Fondul Național la Risc de Accidentare din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, accidentații sau aparținătorii fiind despăgubiți prin această instituție. Cei care au suferit accidente de muncă grave și familiile acestora sunt permanent în atenția noastră, ne interesăm de evoluția stării de sănătate a accidentaților și analizăm modalitatea de acordare a unui sprijin financiar familiilor victimelor de către instituțiile cu atribuții în acest sens”, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

- PROMO - img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW