Parlamentul European solicită stabilirea unui preț al carbonului pentru anumite importuri ale UE

Trebuie incluse toate produsele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS)

Veniturile ar urma să fie utilizate pentru a spori sprijinul UE pentru obiectivele Pactului verde european

Mecanismul nu trebuie utilizat în mod abuziv pentru a extinde protecționismul comercial

Pentru a crește ambiția în materie de climă la nivel mondial și pentru a preveni „relocarea emisiilor de dioxid de carbon”, UE trebuie să introducă un preț al carbonului. Acest preț ar urma să fie impus anumitor importuri din ţări mai puțin ambițioase din punct de vedere climatic, au susținut eurodeputații.

Miercuri, cu 444 voturi pentru, 70 împotrivă și 181 abțineri, PE a adoptat o rezoluție referitoare la un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) compatibil cu normele OMC (Organizația Mondială a Comerțului).

Rezoluția subliniază că ambiția sporită a UE în ceea ce privește schimbările climatice nu trebuie să conducă la relocarea emisiilor de dioxid de carbon, deoarece eforturile globale în domeniul climei nu vor avea de câştigat dacă producția UE este transferată către ţări din afara spaţiului UE care au norme mai puţin ambițioase în materie de emisii.

Prin urmare, eurodeputații sprijină stabilirea unui preț al carbonului la anumite bunuri importate din afara UE, dacă aceste ţări nu sunt suficient de ambițioase în ceea ce privește clima. Acest lucru ar crea condiții de concurenţă echitabile la nivel mondial, precum și un stimulent, atât pentru industriile din UE, cât și pentru cele din afara UE de a decarboniza, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris.

Eurodeputații subliniază că acest mecanism ar trebui să fie compatibil cu normele OMC și să nu fie utilizat în mod abuziv ca instrument de consolidare a protecționismului. Prin urmare, acesta trebuie să fie conceput în mod specific pentru a îndeplini obiectivele climatice. Veniturile generate ar trebui utilizate ca parte a unui ansamblu de venituri proprii pentru a stimula sprijinul bugetar UE pentru atingerea obiectivelor Pactului verde, au subliniat eurodeputații.

Mecanismul ar urma să fie complementar reformei schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Noul mecanism ar trebui să facă parte dintr-o strategie industrială mai amplă a UE și să acopere toate importurile de produse de bază care fac obiectul ETS. Eurodeputații au susținut că, până în 2023, și în urma unei evaluări a impactului, ETS ar trebui să acopere sectorul energetic și sectoarele industriale mari consumatoare de energie, cum ar fi cimentul, oțelul, aluminiul, rafinarea petrolului, hârtia, sticla, produsele chimice și îngrășămintele, care continuă să primească alocări substanțiale, cu titlu gratuit, și care încă reprezintă 94% din emisiile industriale ale UE.

Eurodeputații consideră că realizarea unei legături între stabilirea prețului carbonului și prețul certificatelor UE în cadrul ETS va contribui la combaterea relocării emisiilor de dioxid de carbon, dar subliniază că noul mecanism nu trebuie să conducă la o dublă protecție a instalațiilor din UE.

Intervenții ale eurodeputaților

După vot, raportorul Yannick Jadot (Verzi/ALE, Franța) a declarat: „CBAM reprezintă o ocazie excelentă de a reconcilia aspectele legate de climă, industrie, ocuparea forței de muncă, rezilienţă, suveranitate și relocarea emisiilor. Trebuie să încetăm să fim naivi și să impunem același preț – carbon produselor, indiferent dacă acestea sunt produse în interiorul sau în afara UE, pentru a garanta că sectoarele cele mai poluante participă, de asemenea, la combaterea schimbărilor climatice și inovează în direcția reducerii emisiilor de dioxid de carbon. Aceasta este cea mai bună şansă de a rămâne sub limita de încălzire de 1,5°C, forţând în același timp partenerii noștri comerciali să fie la fel de ambițioși pentru a intra pe piața UE”.

Următoarele etape

Comisia urmează să prezinte o propunere legislativă privind un CBAM în al doilea trimestru al anului 2021, ca parte a Pactului verde european, precum și o propunere privind modul de includere a veniturilor generate pentru a finanța o parte din bugetul UE.

Context

Parlamentul European a jucat un rol important în promovarea unei legislații a UE mai ambiţioasă în domeniul climei. Acesta a declarat necesitatea unei acțiuni urgente în domeniul climatic încă din 28 noiembrie 2019 și dorește ca UE și statele membre să devină neutre din punct de vedere climatic în 2050 și să reducă emisiile de gaze de seră cu 60% până în 2030.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW