15.2 C
București
joi, 22 aprilie

Patronatele cer înfiinţarea Fondului de rezilienţă al partenerilor sociali

Confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, prin intermediul unei scrisori deschise, solicită introducerea unui nou punct în cadrul Pilonului V din PNRR, intitulat „Fondul de rezilienţă al partenerilor sociali”.

Domnului Klaus Iohannis, Preşedintele României

Domnului Ludovic Orban, Preşedinte Camera Deputaţilor

Domnului Florin Cîţu, Prim-ministru

Domnului Cristian Ghinea , Ministru, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Stimați domni,

Cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), apreciem întru totul

necesară și solicităm introducerea unui nou punct în cadrul Pilonului V din PNRR, intitulat Fondul de rezilienţă al partenerilor sociali, cu o alocare bugetară de 100 mil. Euro, similară cu alocarea pentru societatea civilă.

Demersul nostru este fundamentat și susținut de următoarele considerente:

1. Legea dialogului social nr. 62/2011 defineşte dialogul social drept procesul voluntar prin care partenerii sociali se informează, se consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun. Partenerii sociali sunt sindicate sau organizaţii sindicale, angajatori ori organizaţii patronale, precum şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice, care interacţionează în procesul de dialog social. Parteneri sociali abilitați să își reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituționalizat sunt considerate confederațiile patronale si sindicale reprezentative la nivel național, statut obținut în baza criteriilor stabilite de lege.

2. În forma actuală a PNRR, inexplicabil pentru noi, dialogul social este inclus în cadrul Pilonul V Sănătate şi rezilienţă economică, socială şi instituţională, la punctul V.5 Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog social și creșterea eficienței justiției cu un buget total propus de 148 mil. Euro

3. În același timp, tot în actuala formă a PNRR, la punctul V.6 Fondul de rezilienţă a societăţii civile, pentru întărirea capacităţii instituţionale a organizaţiilor societăţii civile, ca parteneri de dialog ai statului, este propusă alocarea unui buget de 100 mil. Euro;

4. Angajamentul partenerilor sociali pentru dezvoltarea dialogului social, care duce la creşterea economică şi asigurarea păcii sociale;

5. Raportul de ţară pentru anul 2020 menţionează că:

a. dialogul social funcționează doar parțial, în special la nivel sectorial, iar cadrul instituțional stabilit pentru consultare nu este utilizat în mod corespunzător, pentru a contribui la procesul de luare a deciziilor și nu implică suficient de mult partenerii sociali în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor.

b. evaluările impactului propunerilor legislative sunt în continuare o formalitate, iar calitatea şi utilizarea efectivă a acestora variază foarte mult de la un sector la altul.

c. gradul de implicare a părţilor interesate în elaborarea şi punerea în aplicare a reformelor este redus şi rareori există un dialog real între parteneri.

6. Recomandările de ţară prevăd necesitatea consolidării capacităţii partenerilor sociali în vederea participării la dezvoltarea şi implementarea de politici şi proiecte publice.

7. Reformele necesare a fi realizate, respectiv:

a. definirea unui mecanism bi-partit eficient care să fundamenteze stabilirea nivelului salariului minim pe economie; un mecanism înseamnă nu doar indicatorii care fac posibil calcului nivelului salarial minim, ci și studiile și analizele care estimează efectele induse la nivelul economiei și al companiilor, singurele care pot să indice zonele de vulnerabilitate și permit gândirea unor soluții.

b. redefinirea sectoarelor de activitate astfel încât acestea sa corespundă realităților economice și industriale ale României;

c. reforma Comitetelor sectoriale

d. actualizarea standardelor ocupaționale;

e. actualizarea legislației incidente relațiilor de muncă cu scopul de răspunde noilor

schimbări din piața muncii

f. evaluarea și monitorizarea funcționării dialogului social.

8. Necesitatea sprijinirii partenerilor sociali în vederea:

a. colectării si analizei informaţiilor pentru evidențierea tendinţelor la nivel naţional, de sector sau regional, în legătură cu aspecte precum: evoluţiile economice cu relevanță pentru piața muncii, condiţiile de muncă, organizarea muncii, negocierile colective etc.

b. negocierii de acorduri de cooperare bipartite la nivel sectorial sau naţional, precum şi a acordurilor cadru.

c. îmbunătăţirii calităţii expertizei acestora pentru furnizarea de servicii de calitate membrilor lor.

d. consolidării expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile europene şi naţionale cu care se operează în contextul Semestrului European şi Pilonului European al Drepturilor Sociale.

9. Menținerea propunerii privind operaționalizarea Consiliului Economic și Social, inclusă deja în actualul PNRR, în vederea digitalizării și creșterii capacității instituționale.

10. Reprezentarea la nivel teritorial şi sectorial a peste 220 de organizaţii patronale membre, în cadrul celor cinci confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional, care au ca scop reprezentarea intereselor mediului de afaceri.

11. Existenţa a peste 270 de structuri sindicale, în cadrul celor cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, care au ca scop reprezentarea intereselor lucrătorilor.

12. Necesitatea întăririi capacităţii partenerilor sociali de reprezentare şi participare în cadrul structurilor asociative europene şi consolidarea dialogului social la nivel european.

Pe parte patronală CNIPMMR este membru în SMEUnited, CONCORDIA este membră în BusinessEurope.

Pe parte sindicală Blocul Național Sindical, CNS Cartel Alfa, CNSLR-Frăția și CSDR sunt membri ai Confederaţiei Europene a Sindicatelor (ETUC), iar Confederaţia Sindicală Naţională Meridian este membră a Confederaţiei Europene a Sindicatelor Independente (CESI).

13. Peste 1300 de persoane care reprezintă interesele organizaţiilor patronale şi sindicale în cadrul structurilor de dialog social la nivel central şi teritorial, precum şi în cadrul Consiliului Economic şi Social şi a organismelor tripartite.

Vă stăm la dispoziție pentru explicitarea fiecărui punct în parte. Ne dorim discuții transparente, în spiritul angajamentelor asumate cu ocazia lansării apelului pentru realizarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Cu deosebită consideraţie,

Scrisoarea deschisă este semnată de George Constantin Păunescu, Preşedintele UGIR, Florin Jianu, Preşedintele CNIPMMR, Florian Costache, Presedintele Patronatului Naţional Român, Steven van Groningen, preşedinte Confederaţia Patronală Concordia, Ionel Borş, preşedinte Confederaţia Patronală din Industrie, Agricultură, Construcţii şi Servicii din România, Dumitru Costin, preşedinte Blocul Naţional Sindical, Bogdan Hossu, preşedinte Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel Alfa”, Sorin Leonard Bărăscu, preşedinte Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere sin România – ”Frăţia”, Iacob Baciu, preşedinte Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Ion Popescu, preşedinte Confederaţia Sindicală Naţională ”Meridian”.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW