Patronatele vor „verde” pentru cursurile de formare profesională


Chiar dacă este de înțeles îngrijorarea autorităților față de criza sanitară pe care o traversăm, totuși, probabil din exces de zel, s-a mers prea departe. Parcă fără sens. Avem „certificat verde” pentru intrarea la mall, în restaurante, cafenele, instituții publice etc. Chiar accesul la locul de muncă creează dispute în Parlament. Lucrurile se vor rezolva fie prin vaccinare, fie prin testare obligatorie.

Ce nu se înțelege este de ce autoritățile au blocat, fără nicio justificare, cursurile de formare profesională destinate angajaților în condițiile în care România, pe lângă criza COVID-19, traversează cea mai „neagră” situație pe piața forței de muncă, fiind necesar importul legal a 100.000 de muncitori din străinătate.

Întreprinzătorii caută cu disperare să angajeze în turism, construcții, servicii și nu numai. Aceștia nu caută forță de muncă brută, ci oameni pregătiți într-o anumită meserie. Să admitem faptul că cei calificați au părăsit țara – motivele sunt cunoscute -, dar întrebarea este ce punem în loc. Muncitorii străini reprezintă o soluție de avarie. În mod normal, avaria trebuie remediată. Cum altfel decât prin formare profesională? O întrebare la care autoritățile răspund cu soluții sanitare fără să acorde măcar un „certificat verde” de calificare altul decât cel „online”.

S-au rezumat, nefiresc, la interzicerea organizării cursurilor de formare profesională a adulților. Explicațiile plauzibile lipsesc, iar demersul comun al Uniuniii Generale a Industriașilor din România și al Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România – prin intermediul unei scrisori deschise – trebuie luat în serios de actualul sau viitorul Guvern, indiferent care va fi acela. Documentul oficial transmis Guvernului României nu trebuie doar citit, ci așteaptă un răspuns și o soluție clară. Fără alte comentarii, prezentăm documnentul menționat: ”Confederațiile patronale reprezentative la nivel național Uniunea Generală a Industriașilor din România – UGIR și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – CNIPMMR, prin prezenta scrisoare vă rugăm să reveniți asupra Hotărârii Guvernului nr. 1183/2021 și să dispuneți amendarea de urgență a art. 1, punctul 1, din anexa 3 – Măsuri privind diminuarea impactului de risc, care a restricționat în mod absolut organizarea „cursurilor de instruire”.

Așa cum este redactat în prezent, se interzice activitatea de formare profesională a adulților în general, dar și activitatea de calificare/recalificare a salariaților, în mod special.

Argumentele pentru susținerea solicitării noastre sunt prezentate în continuare:

  1. În primul rând, interzicerea „cursurilor de instruire” afectează activitatea tuturor angajatorilor, deoarece această expresie definește:
  2. instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, al situațiilor de urgență, inclusiv instruirea pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2;
  1. formarea profesională a propriilor salariați prin programe autorizate de tip calificare / specializare / perfecționare;
  2. Formarea profesională a adulților care doresc să se califice/recalifice într-o anumită meserie sau să se specializeze / perfecționeze într-o ocupație sau arie ocupațională.
  1. Din cuprinsul anexei 3 înțelegem că activitatea unităților de învățământ, a after-school-urilor și a școlilor de arte și meserii este permisă cu respectarea condițiilor stabilite prin Ordine de ministru, în timp ce activitatea centrelor de formare profesională a adulților este strict interzisă;
  2. Subliniem că potrivit art. 7 alin. (1) din OG. Nr. 129/2000 formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ; Prin urmare, centrele de formare profesională a adulților nu pot fi asimilate unităților de învățământ și nici școlilor de arte și meserii;
  3. Interdicția organizării cursurilor de instruire a fost aplicată doar în perioada stării de urgență, ori în prezent în România este instituită starea de alertă. Prin urmare, apreciem că nu există argumente pentru care să fie aplicată această restricție;
  4. România are nevoie de forță de muncă calificată pentru a putea trece prin orice criză! Aplicarea acestei prevederi va conduce la o deprofesionalizare certă a multor categorii de salariați și va împiedica pregătirea noilor angajați conform cerințelor exprese ale locului de muncă.
  5. Prin această măsură suntem puși în situația (cel puțin bizară) în care salariatul poate presta muncă, în condițiile art. 12 alin. (2) și (3) din anexa 3 a HG nr.1183/2021, dar nu poate realiza practică în mediul real de lucru, așa cum prevede programa de pregătire profesională stabilită de standardul ocupațional;
  6. Argumentul referitor la posibilitatea desfășurării cursurilor de instruire în sistem online este valabil, dar nu este suficient, deoarece cele mai multe meserii se desfășoară cu prezența fizică la locul de muncă.

În consecință, vă rugăm respectuos să dispuneți completarea art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 1183/2021 cu o nouă excepție, prin care se permite organizarea cursurilor de formare profesională a adulților, cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW