joi, 28 mai, 2020
15.9 C
București

Peste 3,5 milioane de persoane în anul școlar / universitar 2018-2019

Populația școlară din sistemul național de educație a fost în anul școlar/universitar 2018-2019 de 3547,3 mii elevi și studenți 1 , în scădere cu 31,3 mii comparativ cu anul școlar/universitar precedent.

Învățământul antepreșcolar și preșcolar, învățământul postliceal, precum și învățământul profesional sunt nivelurile educaționale în care populația școlară a crescut (cu 1,0%, 0,5% respectiv 0,3%) comparativ cu anul școlar/universitar precedent.

Numărul absolvenților din anul școlar/universitar 2017-2018 a fost de 501,8 mii elevi și studenți, în creștere cu 0,8% comparativ cu anul școlar/universitar precedent.

Înscriși în anul școlar/universitar 2018-2019

În anul școlar/universitar 2018-2019, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământulul primar și gimnazial (46,6%), iar circa o treime în învățământul liceal și cel antepreșcolar și preșcolar (17,8%, respectiv 15,4%).

Din totalul populației școlare cuprinsă în sistemul de educație, 50,0% au fost elevii1 și studenții de sex masculin și 72,0% au studiat în mediul urban.

Comparativ cu anul școlar/universitar precedent, învățământul antepreșcolar și preșcolar, învățământul postliceal și învățământul profesional sunt nivelurile care au înregistrat creșteri ale populației școlare (+5,4 mii copii, +0,5 mii elevi, respectiv +0,2 mii elevi).

În învățământul profesional au fost înscriși 90,5 mii elevi, acesta rămânând în continuare nivelul educațional cel mai puțin reprezentat în totalul populației școlare (2,5%), urmat de învățământul postliceal și de maiștri, cu 92,4 mii elevi (2,6% din totalul populației școlare). Învățământul primar și gimnazial, precum și cel liceal au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 față de cel anterior (-24,3 mii, respectiv -8,0 mii).

Unitățile de învățământ care au funcționat în anul școlar/universitar 2018-2019 au aparținut, în principal, nivelurilor de educație primar și gimnazial (57,0%), liceal (21,1%), respectiv antepreșcolar și preșcolar (17,1%).

Populația școlară a fost cuprinsă cu preponderență (95,1%) în unitățile școlare publice, iar numai 4,9% în unități școlare private. Pe niveluri educaționale, cele mai reduse ponderi ale elevilor/studenților înscriși în unitățile din învățământul public s-au regăsit în învățământul superior (87,7%), respectiv postliceal (53,9%).

Gradul de cuprindere în învățământ al elevilor din grupa de vârstă 6-10 ani a înregistrat cel mai ridicat nivel (89,1%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă. În anul universitar 2018-2019 au fost înscriși în învățământul superior 533,7 mii studenți, din care 54,5% au fost studente.

Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învățământul superior au fost cele de afaceri, administrație și drept (24,0% din totalul studenților), respectiv de inginerie, prelucrare și construcții (20,9% din totalul studenților). În profil teritorial, populația școlară din anul școlar/universitar 2018-2019 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (614,5 mii persoane), respectiv București-Ilfov (509,2 mii persoane).

Distribuția populației școlare pe regiuni de dezvoltare și niveluri educaționale față de totalul fiecărei regiuni, arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învățământul primar și gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (54,2%), în timp ce învățământul superior a fost preponderent în regiunea București-Ilfov (33,9%). La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învățământul postliceal și de maiștri din regiunile Centru (1,9%), precum și din NordEst și București-Ilfov (2,0% fiecare în parte).

Personalul didactic în anul școlar/universitar 2018-2019

În anul școlar/universitar 2018-2019, personalul didactic din cadrul sistemului educațional a însumat 234,6 mii persoane. Astfel, raportul mediu dintre populația școlară și numărul cadrelor didactice a fost de 15 elevi/studenți la un cadru didactic.

Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul întregului sistem educațional (78,0%), cât și pe nivelurile de educație: antepreșcolar și preșcolar (99,7%), primar și gimnazial (80,5%), postliceal și de maiștri (77,6%), liceal (71,7%) și profesional (67,8%).

Absolvenții anului școlar/universitar 2017-2018 Numărul absolvenților din anul școlar/ universitar 2017-2018 aparținând nivelurilor educaționale gimnazial, liceal, profesional, postliceal și de maiștri, respectiv superior (licență, master și doctorat, cursuri postuniversitare și programe postdoctorale de cercetare avansată) a fost de 501,8 mii elevi și studenți.

Preponderente au fost absolventele, în număr de 263,2 mii, reprezentând 52,4%. La sfârșitul anului școlar 2017-2018 au absolvit învățământul gimnazial 172,6 mii elevi, cei mai mulți dintre aceștia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (19,8%).

Ponderea băieților (51,1%) o devansează ușor pe cea a fetelor, cu 2,2 puncte procentuale. În mediul urban, absolvenții de gimnaziu reprezintă 55,1% din totalul absolvenților din acest nivel, însă în profil teritorial, regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenților din mediul rural (58,7%, respectiv 56,6%).

În învățământul liceal, la sfârșitul anului școlar 2017-2018 au absolvit 148,7 mii elevi, în scădere cu 3,2% comparativ cu anul școlar anterior.

Majoritatea absolvenților de liceu au urmat cursurile învățământului de zi (88,4%). Situația absolvenților din învățământul liceal a evidențiat că circa jumătate au frecventat cursurile filierei teoretice (51,9% din totalul absolvenților), 39,8% pe cele din filiera tehnologică, iar 8,3% din totalul absolvenților au urmat cursurile liceelor din filiera vocațională. La examenul de bacalaureat s-au prezentat 136,9 mii absolvenți, din care 121,0 mii proveniți din promoția 2018 (88,4%). Au fost declarate reușite 95,7 mii persoane (69,9%). Din totalul absolvenților proveniți din promoția 2018, 91,0 mii persoane (75,2%) au fost declarate reușite.

Învățământul profesional a fost absolvit de 23,3 mii elevi, din care 97,3% au urmat cursurile unităților școlare aparținând sectorului public, iar numai 2,7% pe cele din sectorul privat.

Învățământul postliceal și de maiștri a fost absolvit de 31,0 mii elevi din care 62,7% au urmat cursurile unităților școlare aparținând sectorului public, iar peste o treime (37,3%) pe cele din sectorul privat.

În învățământul superior, numărul absolvenților cu diplomă a fost de 126,3 mii studenți. Studentele au reprezentat 59,1% din numărul totalul al absolvenților cu diplomă. Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior au provenit cu preponderență din facultățile cu profil afaceri, administrație și drept (26,7%), inginerie, prelucrare și construcții (17,1%), respectiv sănătate și asistență socială (13,4%).

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

ULTIMA ORĂ

Susținere a planului Comisiei Europene de către reprezentanții grupurilor politice din PE

După prezentarea planului de redresare europeană de către Ursula von der Leyen, și a angajamentului asumat de...

Reuniune extraordinară a Parlamentului European consacrată dezbaterii planului de redresare a Europei și a bugetului plurianual al UE

"Este ora Europei!", a clamat miercuri Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, prezentând Parlamentului European un...

Ema, un film bulversant, care alunecă în dramă erotică

Ce ne mai poate surprinde în cinematografia modernă, după ce aproape totul a fost încercat? Pablo Larraín,...