17.1 C
București
joi, 1 octombrie

PFA – Condiții de funcționare și noile calcule pentru anul 2020

1.Câte coduri CAEN poate avea o PFA

În obiectul de activitate o persoană fizică autorizată – PFA – poate avea maximum 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN.

2. PFA poate face angajări, cu respectarea următoarelor reguli:

PFA își poate desfășura activitatea pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii.

3. Persoana fizică autorizată poate avea și calitatea de salariat

O persoană titulară PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

4. Încetarea activității persoanei fizice autorizate – PFA

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale își încetează activitatea și este radiat din registrul comerțului în următoarele cazuri:

4.1.Prin deces;

4.2.Prin voința acestuia;

4.3.Oricine se consideră prejudiciat printr-o înmatriculare sau mențiune din registrul comerțului are dreptul de a cere radierea ei.

5.Pentru veniturile realizate în calitate de persoană fizică autorizată se datorează următoarele contribuții la bugetul de stat:

5.1.Impozit 10%;

5.2.CAS scutit ”Codul Fiscal arată că: Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b.1) .

5.3.CASS se datorează doar dacă veniturile depășesc 12 salarii minime brute pe economie, respectiv 12*2080 = 24960 lei. În acest caz CASS 10% se plătește la nivelul a 12 salarii minime brute, respectiv 10% *24.960 lei = 2496 lei.

6. Condițiile care trebuiesc îndeplinite de persoană fizică autorizată pentru a-și desfășura activitate economică

Pentru a desfășura activități economice în calitate de PFA, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

6.1.Capacitate deplină de exercițiu;

6.2.Nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplină financiar-fiscală;

6.3.Au un sediu profesional declarat;

6.4.Declară pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și al protecției muncii;

În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activități economice este necesară îndeplinirea unor condiții de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii sau experienței profesionale, trebuie să facă dovadă îndeplinirii acestora.

Majorarea salariului minim pe economie în 2020 de la 2.080 lei la 2.230 lei, are drept consecință o creștere a bazei de calcul a CAS și CASS în cazul PFA-urilor , respectiv :

1.modificarea bazei anuale de calcul a CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice privind veniturile estimate (Legea 227/2015 art.151);

2.majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice ce obțîn venituri non-salariale le poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate întrucât aceste plafoane se determină în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate – Legea 227/2015-art145 (1) lit.b); art.146 (51 );art.180);

În cazul unei PFA care va obține venituri peste 12 salarii minime brute în 2020 (12* 2.230 lei = 26.760 lei ) , CAS și CASS datorate se vor calcula astfel :

CAS = minim 25% * 26.760 lei = 6.690 lei /an

CASS= 10% * 26.760 lei = 2.676 lei /an

Total CAS și CASS aferente 2020 = 9.366 lei /an

Pentru anul 2019 cele două taxe însumau 8.736 lei , mai puțin cu 630 lei.

Creșterea salariului minim conduce la creșterea CAS la PFA cu 25% * (26.760 lei – 24.960 lei )= 450 lei

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW