Statistic, veniturile totale ale populaţiei depăşesc cheltuielile

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în anul 2020, în termeni nominali, 5216 lei pe gospodărie și 2031 lei pe persoană, în creştere cu 8,9%, respectiv cu 9,6% faţă de anul 2019, potrivit INS.

• Cheltuielile totale ale populaţiei au fost în anul 2020, în medie, de 4372 lei lunar pe gospodărie (1702 lei pe persoană) și au reprezentat 83,8% din veniturile totale, în scădere cu 1,6 puncte procentuale faţă de anul 2019.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 4840 lei lunar pe gospodărie (1884 lei pe persoană) în creştere cu 8,7 % faţă de anul 2019, iar veniturile în natură de 376 lei lunar pe gospodărie (146 lei pe persoană), în creştere cu 11,7% faţă de anul 2019.

– salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (68,2% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere faţă anul 2019 cu 0,4 puncte procentuale).

– la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (19,0% în anul 2020, respectiv 18,4% în anul 2019), veniturile din activităţi neagricole independente (1,8% în anul 2020, respectiv 2,0% în anul 2019), veniturile din agricultură (1,7% în anul 2020, respectiv 1,8% în anul 2019), precum şi veniturile în natură (7,2% în anul 2020, respectiv 7,0% în anul 2019), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,1% în anul 2020, respectiv 5,8% în anul 2019).

– mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

Cheltuielile totale:

– principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

– cheltuielile pentru investiţii destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,5% în anul 2020, respectiv, 0,6% în anul 2019).

– mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.

– conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), în anul 2020 produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut din consumul gospodăriilor, în medie, 34,6.

Informaţii suplimentare:

– Veniturile totale cuprind ansamblul încasărilor băneşti provenite din diferite surse de

provenienţă pentru care nu există obligaţia de restituire şi veniturile în natură (evaluate în lei).

– Cheltuielile totale cuprind ansamblul cheltuielilor băneşti, indiferent de destinaţie şi contravaloarea consumului din resursele proprii ale gospodăriilor.

– Începând cu anul 2020, se foloseşte Clasificarea Consumului Individual pe Destinaţii – COICOP 2018 la nivel de 5 digiţi, ceea ce aduce modificări asupra structurii anumitor indicatori, în sensul regrupării acestora, faţă de anii anteriori.

- PUBLICITATE -

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW