Statistica menţine la 6,5% rata de creştere a Produsului Intern Brut

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2020, Produsul intern brut a înregistrat, în trimestrul II 2021, o creştere cu 13,0% pe seria brută şi cu 13,6% pe seria ajustată sezonier, potrivit INS.

– În semestrul I 2021, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2020, cu 6,5%, pe seria brută şi cu 6,2% pe seria ajustată sezonier.

– Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2021, faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 212 din 17 august 2021.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul II 2021 a fost de 288904,0 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,8% faţă de trimestrul I 2021 şi cu 13,6% faţă de trimestrul II 2020.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2021 a fost de 572215,3 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 6,2% faţă de semestrul I 2020.

Serie brută

Produsul Intern Brut – serie brută – estimat pentru trimestrul II 2021 a fost de 268792,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 13,0% faţă de trimestrul II 2020.

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2021 a fost de 493843,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 6,5% faţă de semestrul I 2020.

În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul Intern Brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul II şi semestrul I 2021.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut

Categorii de resurse

La creşterea PIB, în semestrul I 2021 faţă de semestrul I 2020, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:

– Industria (+1,9%), cu o pondere de 19,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 10,4%;

– Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+2,0%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,2%;

– Informaţiile şi comunicaţiile (+1,1%), cu o pondere de 7,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 14,1%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 10,3% la formarea PIB, au contribuit cu +0,9% la creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu 10,2%.

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

– cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,4%, contribuind cu +3,4% la creşterea PIB;

– formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 11,9%, contribuind cu +2,6% la creşterea PIB.

O contribuţie negativă la scăderea PIB a avut-o exportul net (-2,3%), consecinţă a creşterii cu 16,8% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 20,0%.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul II 2021 faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 212 din 17 august 2021 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW