Transportul gratuit al elevilor – haos total, așa cum era de așteptat

Transportul gratuit al elevilor este imposibil de asigurat, deoarece nu există nici o garanție în ceea ce privește decontarea sumelor aferente călătoriilor gratuite, către companiile de transport pasageri, se arată într-un comunicat FORT:

De această situație se fac vinovați atât cei ce au redactat în secret și lipsit de transparență procedura de reglementare a decontării, reglementată de HG nr. 435/2020 cât și personajele ce au încercat să își atragă capital de imagine, pe acest subiect.

Federația Operatorilor Români de Transport – F.O.R.T., a transmis Ministerului Dezvoltării o adresă menită să genereze clarificarea următoarelor aspecte pe care nici elevii și nici directorii unitățiilor de învățământ, nu le cunosc.

Astfel, în procedura de reglementare a decontării, reglementată de HG nr. 435/2020, nu se prevede faptul că adeverința emisă de unitatea de invătământ pentru elevi, trebuie săateste faptul că aceștia nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu pentru a beneficia de transport gratuit.

Adeverința emisă elevului trebuie să ateste faptul că elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu, conform dispoziţiilor art. 84 alin. (3) din Lg. nr. 1/2011, iar nu doar “calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățămât”, așa cum greșit seprevede la art. 6 din HG nr. 435/2020.Prin urmare, trebuie clarificat dacă operatorul de transport poate refuzatransportul gratuit al elevilor în cazul în care adeverința emisă de unitatea de învățământ nu atestă calitatea specială a acestora.

Din interpretarea dispozițiilor art. 8, art. 9 și art. 10 alin. (3) din HG nr.435/2020, consiliile județene efectuează plata către operatorii de transport pe baza situațiilor transmise de unitatea de învăţământ, potrivit art. 8, și a facturii primite de laoperator.

Prin urmare, decontarea sumelor se va face nu doar în baza facturii transmise decătre operatorii de transport ci și în funcție de prezența la cursuri a elevilor, ceea cecontravine dispozițiilor 84 alin. (3) ind. 5 din Lg. nr. 1/2011.

În acest context, având în vedere necorelarea textelor de lege, trebuie lămurit dacadecontarile se vor putea face în funcție de nr. de călatorii gratuite efectuate de către elevi,atât timp cât art. 84 alin. (3) ind. 5 din Lg. nr. 1/2011 nu impune nici o condiție înprivinta decontării cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor.

Alin. (1) al art. 10 din HG nr. 435/2020 se referă la faptul că operatorul detransport transmite spre decontare o factură “în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ” și o “factură în cuantum 50% pentru consiliul județean“, însă la alin. (3) se prevede faptul că doar consiliul județean este obligat să efectueze plata către operatorii de transport.

În cuprinsul cap. ÎI din HG nr. 435/2020 nu există nicio referire la faptul caunitatile de învatamant vor efectua plata facturilor și nici termenul în care se va face decontarea.Alin. (3) al art. 10 se referă doar la decontarea facturii transmise consiliului județean, însa nu se prevede ce se întampla cu decontarea în cazul facturilor emise și transmise unităților de învațamant.

În acest context, apare întrebarea: dacă un operator emite bilet sau abonament unui elev (conform art. 7 din HG nr. 435/2020) și îl transportă o luna de zile la școală, la finalul lunii va emiteo factură către unitatea de învătamant (pentru decontarea a 50% din valoareatransportului) și încă o factură către CJ (pentru restul de 50%)?

În ambele cazuri este nevoie (sau nu) de încheierea unui contract de prestări servicii (cu unitatea deînvațamant și CJ) pentru a putea emite facturile respective?

La aceste întrebări, se pare că nimeni din Guvern nu are răspuns…

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW