UGIR: Salariile mici nu mai trebuie să fie considerate criterii de atractivitate pentru investitori

Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) demarează o amplă acțiune de informare și consultare, la nivel național, cu privire la stabilirea nivelului salariului minim pe economie. Este o temă de maximă actualitate, având în vedere pregătirea pentru construcția bugetară de anul viitor. Este totodată important din perspectiva situației pe care o traversează economia națională, confruntată cu grave probleme legate de creșterea în cascadă a prețurilor, cu repercusiuni directe asupra nivelului de trai și nu numai.

Opiniile reprezentanților UGIR și nu numai, precum și analizele specialiștilor din domeniu, cu siguranță, vor constitui un sprijin pentru discuțiile și negocierile din cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) – care se va întruni săptămânal, la solicitarea Primului Ministru. UGIR susține creșterea salariului minim și consideră că salariile mici NU mai trebuie să fie percepute de către guvernanți drept un criteriu de atractivitate pentru investitori și un avantaj de competitivitate pentru economia românească.

Întărirea mediului antreprenorial prin măsuri economice capabile să conducă la susținerea unui nivel crescut de salarizare pentru angajați trebuie să constituie o prioritate pentru orice guvernare responsabilă. Pentru că este singura soluție pentru a păstra în țară forța de muncă calificată și, în consecință, pentru consolidarea economiei românești.

Totodată, UGIR consideră că este mai necesară ca oricând o strategie de dezvoltare economică a țarii prin care creșterea nivelului salariului minim să fie conectată cu o politică de susținere a dezvoltării companiilor din sectoarele economice cu potențial competitiv și profitabil pe termen mediu și lung, Pasul doi îl constituie construirea unor instrumente de finanțare și de suport pentru companiile din domeniile cu potențial competitiv real pentru a susține dezvoltare regională cu sprijinul lor.

Această strategie trebuie să includă și o politică de formare profesională a generațiilor tinere de angajați, pentru formarea competențelor lor în acord cu profilul activităților competitive.

Este nevoie stringentă de identificarea sectoarelor de activitate din România cu potențial competitiv pe termen mediu și lung, în contextul transformărilor antrenate de noile tehnologii. O parte însemnată dintre companiile româneşti care activează în domeniile de activitate identificate în Strategia Națională de Competitivitate ca având potențial competitiv sunt slab dotate tehnologic, fără capacitatea de a integra noi tehnici de producție (specializări inteligente), cu o resursă umană îmbătrânită și o atractivitate scăzută în raport cu piața forței de muncă. Strategia națională de competitivitate trebuie să fie actualizată și trebuie reluate într-un mod aprofundat analizele și evaluările sectoarelor economice cu potențial competitiv, ţinându-se cont de mai mulți factori importanți: nivelul de dezvoltare al companiilor, capitalizarea acestora, dotarea lor tehnologică, poziția lor pe piață, potențialul de creștere, starea/situația resursei umane, atractivitatea domeniului pentru noile generații de angajați.

Citiți în ediția viitoare: “Câți angajați din România sunt plătiți cu salariul minim?”

- PROMO - img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW