10.2 C
București
miercuri, 25 noiembrie

Zile libere plătite pentru părinți dacă școala se întrerupe din cauza Covid

Părinţii vor beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada în care activităţile didactice din şcoli, grădiniţe sau creşe sunt limitate sau suspendate ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2.

Zilele libere vor fi acordate unuia dintre părinţi dacă îndeplineşte, cumulativ, două condiţii: copiii au vârsta de până la 12 ani, respectiv de până la 26 de ani dacă au dizabilităţi, şi sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară, iar celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Zile libere pot fi acordate şi părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat sau celui care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere o persoană adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, doar în cazul în care activitatea serviciului de zi de care beneficiază este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere solicitate în baza OUG

Refuzul constituie contravenţie şi se va sancţiona de către inspectorii de muncă cu amendă între 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăşi valoarea cumulată de 20.000 de lei.

Această prevedere intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial.

Ce valoare are indemnizația

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Acest drept va fi plătit de către angajator şi este supus impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, pentru veniturile din salarii şi asimilate acestora.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei, angajatorul depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei.

Unii angajați primesc zile libere doar dacă sunt părinți singuri

Actul normativ mai prevede că în cazul angajaţilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din penitenciare şi din unităţile sanitare publice zilele libere se acordă doar familiilor monoparentale.

În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea într-unul din aceste domenii, doar unul dintre aceştia are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale, în cuantum de 75% din salariul de bază / salariul de funcţie / solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare.

Prevederile Ordonanţei de Urgenţă se aplică tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020 – 2021.

- PUBLICITATE -

1 COMENTARIU

  1. Felicitari tov Sinistru al Finantelor, n-ai bani de marit pensii, dar de platit regeste bonele din vani publici se gasesc din plin la buget, daca nu, ne imprumutam la greu de la FeMeI !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW