90 de conflicte de interese prevenite cu ajutorul sistemului PREVENT

Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Națională de Integritate a emis, în perioada 20 iunie 2017 – 31 martie 2019, 90 de avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de 704,74 milioane lei (aprox. 148 milioane euro), transmite ANI (Agenția Națională de integritate).

Potențialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziție publică derulate de autorități contractante reprezentând consilii județene, primării, instituții publice de la nivel central și local, precum și companii/societăți comerciale la care statul este acționar majoritar.

Dintre acestea, în 75 de cazuri, conducătorii autorităților contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, iar în două cazuri, ANI a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. În alte 13 cazuri pentru care s-au emis avertismente de integritate, Agenția Națională de Integritate va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situațiile în care nu vor fi înlăturate cauzele conflictelor de interese.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.“, informează comunicatul transmis de ANI.

În perioada de referință, sistemul PREVENT a analizat, cu scopul de a detecta potențiale conflicte de interese, un număr de 25.963 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 72,34 miliarde lei. Procedura cu cea mai mare valoare analizată de PREVENT a fost de 2,87 miliarde lei (aprox. 603 milioane euro), iar procedura cu cea mai scăzută valoare a fost de 46,95 lei (aprox. 10 euro).

Dintre cele 25.963 de proceduri analizate, aproximativ 12% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 122.013 contracte subsecvente (loturi).

Rezultate în perioada ianuarie – martie 2019

În perioada ianuarie – martie 2019, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 4.329 de proceduri de achiziție publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 18% se referă la contracte finanțate din fonduri europene.Totodată, aproximativ o treime din totalul rocedurilor conțin 18.745 de contracte subsecvente (loturi). Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 13 de avertismente de integritateîn valoare totală de 156,8 milioane lei (aprox. 33 milioane euro).

Ce este și cum funcționează sistemul PREVENT

Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârșitul lunii iunie 2017 cu scopul de preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

Concret, acest mecanism de prevenție presupune analizarea datelor și a informațiilor introduse în Formularul de integritate de către persoana responsabilă din cadrul autorității contractante prin interconectarea sistemului PREVENT cu baze de date relevante (Oficiul Național al Registrului Comerțului – ONRC, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – DEPABD).

Elementul de noutate al sistemului PREVENT este dat de faptul că acesta poate identifica, în mod automat, prezumtivele relații ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă și persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate contractantă.

În cazul depistării unui posibil conflict de interese, ANI emite un avertisment de integritate, iar autoritatea contractantă trebuie să ia toate măsurile de îndepărtare a posibilului conflict de interese emis de sistemul PREVENT.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW