Firmele, obligate să depună declarația privind beneficiarii reali

Termenul legal de depunere a declarației privind beneficiarii reali este de 1 octombrie 2021. Totuși, printr-o OUG din 2020, firmele înscrise în registrul comerțului beneficiează de o prelungire a termenului de depunere, în funcție de starea de alertă declarată pe perioada pandemiei. Iată prin ce modalități puteți depune declarația la ORC.

Legea privind combaterea spălării banilor, cu modificările ulterioare obligă persoanele juridice să depună declarația privind beneficiarii reali, în ideea de a se vedea cine controlează firmele. Acum declarația se depune ori de câte ori apar modificări în conducerea firmei sau anual, chiar dacă nu au intervenit modificări ale acționariatului sau ale administratorului. După amânări și prelungiri repetate, termenul de depunere la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a declarației privind beneficiarii reali este 1 octombrie 2021.

“Vă reamintim că, la data de 01 octombrie 2021, se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, informează ONRC pe pagina de internet, printr-un comunicat postat pe 9 septembrie.

Societățile pot depune declarația la 90 de zile de la încetarea stării de alertă

Actele normative ulterioare apariției Legii 129/2019 au dat posibilitatea firmelor să depună declarația în termen de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.
“Totodată, reamintim că, potrivit dispozițiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor şi fundațiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarii reali pentru societățile înregistrate în registrul comerțului până la data intrării în vigoare a legii referite, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (1indice1), este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă”, informează ONRC. Cum în România, starea de alertă a fost prelungită cu 30 de zile, începând de pe 10 septembrie, atunci și firmele au mai mult timp la dispoziție să depună declarația.

Doar 10% dintre firmele doljene au depus declarația

Reprezentanții firmelor doljene nu s-au înghesuit să depună declarația privind beneficiarii reali. Circa 10% din firmele care au obligația depunerii documentului au procedat la transmiterea lui către Oficiul Registrului Comerțului Dolj. Circa 30.000 de persoane juridice ar avea obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali. Doar circa 3.000 au depus până acum.

Cum poate fi depusă declarația? Online se depune doar cu semnătură electronică

Pentru a evita apariția unor erori la înscrierea datelor din declarațiile pe proprie răspundere în Registrul Beneficiarilor Reali, se impune tehnoredactarea acestora. Declarația privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă şi curier.
În contextul situației epidemiologice, în vederea evitării aglomerării ghișeelor, ONRC recomandă că transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă în principal prin portalul de servicii al ONRC (portal.onrc.ro).
De asemenea, declarațiile se pot depune prin e-mail la Registrul Comerțului (orcdj@dj.onrc.ro) sau prin corespondență (poștă/curier). Cine depune delaratia prin poștă sau curier este suficient că înscrisul să fie în sub semnătură privată. Administratorii de firme care depun declarația online trebuie să aibă semnătură electronică, dar cu numele lor. Nu cu denumirea firmei. Cine nu are certificat digital pe numele persoanei fizice asociat sau administrator al firmei respective nu poate depune declarația online. Ci doar prin poștă/curier sau la ghișeu.
Declarația anuală privind beneficiarii reali se poate depune și personal la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde persoană juridică are sediul social.

Cum se depune declarația anuală

ONRC îndrumă persoanele juridice cum să bifeze “În vederea îndeplinirii obligățiilor menționate la articolele precizate, aveți posibilitatea de a bifa pe formularul-tip ”Declarația privind beneficiarii reali”, ambele casete, atât cea corespunzătoare depunerii declarației anuale, cât și cea prevăzută de dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,cu completările și modificările ulterioare”, se arată pe site-ul ONRC.

Ce riscă firmele care nu depun declarația privind Beneficiarii reali

“Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligăției de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenție se sancționează cu amendă; dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății (art. 57 din Legea nr. 129/2019)”, atenționează ONRC pe site-ul propriu.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW