15 C
București
duminică, 11 aprilie

Cum pot obține firmele certificate de forță majoră

În cazul în care apare situația de forță majoră, iar firmele nu mai pot să își onoreze contractele avute cu terți, acestea ar putea fi exonerate de la obligațiile contractuale, dacă obțin un certificat de forță majoră de la Camera de Comerț.

Ce sunt si la cum pot obtine firmele certificate de forță majoră. Foarte multe firme au oprit sau au încetinit activitatea din cauza unor evenimente de forță majoră. Firmele exportatoare nu pot onora contractele de la export. Fie din cauza închiderii granițelor unor state, fie din cauza anulării zborurilor aeriene.

Firmele din țară au activitatea sistată, ca urmare a stării de urgență. Prin decret prezidențial și alte acte emise ulterior de guvern a fost sistată activitatea barurilor, restaurantelor, cafenelelor. Dar și alte entități economice au de suferit, ca urmare a pandemiei și a încetinirii ritmului economic.

Totuși, aceste firme au contracte în derulare cu terți. Unii trebuie să livreze producție. Alții trebuie să presteze servicii. Alții au de plătit chirii pentru spațiile în care activează. Dacă statul a impus oprirea activității unor firme, se poate spune că acțiunea este de forță majoră.

Ce este certificatul de forță majoră și la ce folosește

Pentru a putea dovedi în fața clienților sau a altor parteneri de afaceri că s-au aflat în situație de forță majoră, firmele trebuie să prezinte un certificat de forță majoră. Pe baza acestui document, firma care îl deține ar putea fi exonerată de la obligațiile contractuale.

Certificatul de forță majoră se emite doar de Camera de Comerț a României (CCR) și de camerele județene. La Dolj se emite de Camera de Comerț și Industrie (CCI) Dolj, în baza unei documentații și după plata unei taxe. Firmele care doresc astfel de documente trebuie să se informeze la Camera de Comerț dacă li se poate elibera sau nu un astfel de certificat.

În contractele cu terții trebuie să existe stipulată clauză de forță majoră

Dar, atenție! Nu Camera de Comerț stabilește dacă s-a produs sau nu forță majoră. Instituția doar analizează niște documente. Firmele trebuie să aibă trecute în contracte clauze legate de forță majoră. Doar în acest fel pot obține certificatul de forță majoră.

„Singurul atribut al Camerei României și al camerelor județene este de a analiza, la cererea comercianților, și a aviza sau nu, existența forței majore – privită exclusiv din perspectiva efectelor și a influenței acesteia asupra executării obligațiilor rezultate dintr-un contract comercial. Astfel, pentru a putea aviza existența forței majore, trebuie să existe un contract, care să conțină o clauză de forță majoră. Si obligațiile contractului nu pot fi îndeplinite din cauza obiectivă a intervenirii faptului definit ca forță majoră și care împiedică executarea obligațiilor contractuale. Potrivit Codului Civil, dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră. Aceasta este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”, se arată într-un comunicat, transmis redacției GdS de către Camera de Comerț si Industrie a României (CCIR).

Cine poate să obțină certificate de forță majoră

Teoretic, orice firmă care are trecut în contract o clauză de forță majoră și care se află în situația de a nu mai onora un contract din cauza producerii forței majore are dreptul să obțină acel certificat.

Potrivit unor surse din cadrul Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Dolj se eliberează certificate de forță majoră firmelor mari, care au activități de export și care, în condițiile restrictive impuse de pandemie, nu mai pot onora acele contracte externe. 

Mai pot cere certificat de forță majoră alte societăți, cu activitate importantă. Firme care nu mai au posibilitatea să producă, din cauza restricțiilor impuse de acte normative date de stat.

Potrivit aceloraşi surse, firmele care activează ca baruri, restaurante sau cafenele au activitatea suspendată prin acte normative recente. Deci prin efectul acelor acte normative, în cazul acestor firme închise de stat se justifică forță majoră. În opinia celor de la CCI, în cazul acestor firme nu s-ar mai elibera certificat de forță majoră, pentru că nu ar fi nevoie.

Ce documente trebuie să pregătească solicitanții certificatului de forță majoră

Documentația depusă de solicitant va cuprinde cel puțin următoarele acte:- contractul afectat de evenimentul de forţă majoră produs, cuprinzând clauză de forţă majoră,- atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului,- notificări, inclusiv dovada de comunicare a acestora, adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Din întreaga documentație depusă de către solicitant este imperios necesar să reiasă legătura de cauzalitate între evenimentul produs și imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor, mai spun specialiștii de la CCIR.

Daca clientii cu accepta acele certificate de forta majora, atunci se ajunge in instanta

Dacă părțile nu se înțeleg, se ajunge în instanța, chiar dacă există certificat de forță majoră
Pentru o afacere nu este suficient certificatul de forță majoră, pentru a nu mai onora prevederile unui contract, dacă partenerul de afaceri nu este de acord.

„Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră este un act constatator, emis în baza legii şi în conformitate cu condiţiile impuse de lege, iar valoarea juridică a acestuia este la latitudinea solicitantului, în funcţie de întregul areal de fapt şi de drept”, se arată într-un comunicat al Camerei de Comerț a României (CCR), transmis redacției.

Este de preferat ca părțile contractante să se protejeze prin includerea în contracte a unor prevederi care să detalieze asupra cauzelor de forță majoră și a modului de comportament al părților în astfel de cazuri (notificare imediată, adoptarea unor măsuri urgente de limitare a pierderilor, apelarea la autorități pentru confirmarea cazului de forță majoră etc.) – funcţie de obiectul contractului, informează CCIR.

În oricare dintre situații, în cazul în care părțile nu cad de acord asupra existenței unui eveniment de forță majoră, atestat și avizat de organele competente (camerele de comerț) care exonerează de răspundere portivit legii cealaltă parte, instanțele de judecată/arbitrale urmează să se pronunțe asupra legalității și temeiniciei cauzei de exonerare invocate – evenimentul de forță majoră, au mai precizat reprezentanții CCIR.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW