Acord privind bugetul UE pe termen lung: PE obține 16 miliarde euro în plus pentru programe-cheie

Negociatorii PE și Președinția semestrială a Consiliului au ajuns la un compromis care conturează un acord politic cu privire la viitoarea finanțare a Uniunii Europene.

. Cetăţenii vor beneficia de suplimentări importante ale programelor emblematice ale UE, cum ar fi în domeniul sănătăţii (EU4Health), cercetării (Orizont Europa) și educației (Erasmus+);

. Acord asupra unei foi de parcurs obligatorii din punct de vedere juridic pentru introducerea unor noi surse de venituri ale UE ;

. Consolidarea rolului PE în monitorizarea finantării procesului de redresare

. Dispoziții mai ferme privind biodiversitatea și egalitatea de gen.

Marți, după zece săptămâni de negocieri intense, echipa de negociere a Parlamentului European a convenit cu Președinția Consiliului asupra proiectului de acord privind următorul Cadru financiar multianual (CFM 2021-2027) și asupra noilor resurse proprii, potrivit unui comunicat de la Parlamentul European.

Parlamentul a obținut, în cadrul compromisului, 16 miliarde euro în plus faţă de pachetul convenit de șefii de stat și de guvern cu ocazia summitului din iulie. 15 miliarde euro vor consolida programele emblematice vizând protejarea cetățenilor în contextul actualei pandemii de COVID-19, vor oferi oportunităţi următoarei generații și vor susține valorile europene. 1 miliard euro va crește flexibilitatea pentru a face faţă nevoilor și crizelor viitoare.

Prioritatea absolută a Parlamentului a fost aceea de a asigura majorări ale programelor emblematice care erau expuse riscului de a fi subfinanțate în urma acordului Consiliului European din iulie 2020, punând în pericol angajamentele și priorităţile UE, în special pactul verde și agenda digitală.

Fondurile suplimentare vor proveni în principal din amenzile încasate în contextul încălcării regulilor concurenței (pe care întreprinderile trebuie să le plătească atunci când nu respectă normele UE), în conformitate cu solicitarea continuă a Parlamentului de a păstra banii generați de Uniune în bugetul UE.

Datorită acestui compromis, în termeni reali, Parlamentul European triplează, printre altele, pachetul pentru EU4Health, asigură echivalentul unui an suplimentar de finanțare pentru Erasmus+ și asigură o consolidare a finanţării pentru cercetare.

Noi resurse proprii

Negociatorii au fost de acord cu principiul conform căruia costurile de rambursare pe termen mediu și lung a datoriei rezultate din fondul de redresare nu ar trebui să fie în detrimentul unor programe de investiții bine stabilite în CFM și nu ar trebui să aibă ca rezultat contribuții mult mai mari bazate pe VNB din partea statelor membre. Prin urmare, negociatorii PE au elaborat o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii în următorii șapte ani. Această foaie de parcurs este inclusă în „acordul interinstituțional”, un text obligatoriu din punct de vedere juridic. În plus faţă de contribuția de pe urma materialelor plastice începând cu 2021, foaia de parcurs include o resursă proprie bazată pe schemă de comercializare a certificatelor de emisii (ETS, din 2023, eventual legată de un mecanism de ajustare la frontiere a emisiilor de carbon), o taxă digitală (din 2024) și o resursă proprie bazată pe TTF, precum și o contribuție financiară din partea sectorului corporativ sau o nouă resursă întemeiată pe baza fiscală consolidată comună a societăţilor (din 2026).

Verificarea modului în care sunt cheltuite fondurile UE din instrumentul de redresare: consolidarea controlului bugetar

În ceea ce privește cheltuielile aferente pachetului New Generation EU, PE a obținut garanția că cele trei instituții se vor întâlni în mod regulat pentru a evalua punerea în aplicare a fondurilor puse la dispoziție în temeiul articolului 122 din Tratatul UE. Cheltuielile vor fi realizate în mod transparent, iar Parlamentul, împreună cu Consiliul, vor controla orice abatere de la planurile convenite anterior.

Negociatorii PE au obținut, de asemenea, o nouă procedură de instituire a unui „dialog constructiv” între Parlament și Consiliu pe baza unei evaluări a Comisiei, pentru a conveni asupra implicațiilor bugetare ale oricărui nou act legislativ propus în temeiul articolul 122.

Aspecte orizontale: obiective în materie de biodiversitate, galitatea de șanse între femei și bărbaţi

Vor fi puse în aplicare metodologii îmbunătăţite de monitorizare a aspectelor legate de climă și de biodiversitate, cu scopul de a se asigura că cel puțin 30% din totalul cheltuielilor din bugetul Uniunii și din New Generation EU vor sprijini obiectivele în domeniul climei. De asemenea, 7,5% din cheltuielile anuale vor trebui dedicate obiectivelor privind biodiversitatea începând cu 2024 și 10 % începând cu 2026.

O altă prioritate orizontală a CFM va fi promovarea egalitătii de gen și a integrării, însotită de o evaluare aprofundată a impactului și o monitorizare a programelor în funcție de criterii legate de egalitatea de gen.

Echipa de negociere a PE pentru următorul buget pe termen lung al UE și reforma resurselor proprii:

Johan Van Overtveldt (ECR, Belgia), președintele Comisiei pentru bugete

Jan Olbrycht (PPE, Polonia), co-raportor CFM(Cadru fionanciar multianual)

Margarida Marques (S&D, Portugalia), co-raportor CFM

José Manuel Fernandes (PPE, Portugalia), co-raportor privind resursele proprii

Valérie HANER (Renew Europe, Franța), co-raportor privind resursele proprii

Rasmus Andresen (Verzi/ALE, Germania)

Acest proiect de acord a fost încheiat între echipa de negociere a PE și Președinția semestrială a Consiliului European trebuie aprobat de Consiliul European (șefii de stat și de guvern), de președintele Parlamentului European și de liderii grupurilor politice din PE, după care va fi supus votului în Comisia pentru bugete și în plenul PE.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW