ANCOM schimbă procedura pentru serviciul poștal universal

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice proiectul de decizie privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale.

„Pentru a asigura accesul tuturor romanilor la un pachet minim de servicii postale, la un anumit nivel de calitate si la tarife accesibile, propunem un mecanism de desemnare a funizorilor de serviciu universal bazat pe un sistem de evaluare a cererilor furnizorilor care doresc sa ofere serviciile din sfera serviciului universal. Astfel, am revizuit si detaliat criteriile de evaluare a cererilor depuse de solicitanti pe care le vom analiza punctand, printre altele, acoperirea teritoriala, experienta in furnizarea serviciilor, dar si nivelul de calitate al serviciilor oferite, prin prisma numarului de reclamatii intemeiate primite de catre furnizorul solicitant”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Serviciile incluse in sfera serviciului universal

Accesul la serviciul universal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale de baza, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Serviciile postale incluse in sfera serviciului universal sunt: colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale avand ca obiect trimiteri de corespondenta, imprimate si pachete mici, in greutate de pana la doua kg (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, in greutate de pana la 10 kg (inclusiv); distribuirea coletelor postale in greutate de pana la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandata; serviciul de trimitere cu valoare declarata; colectarea, sortarea, transportul si livrarea cecogramelor interne si internationale.

Nu sunt incluse in sfera serviciului universal trimiterile postale in numar mare (corespondenta, imprimate, colete si pachete mici).

Procedura de desemnare

Orice furnizor de servicii postale autorizat sa furnizeze serviciile incluse in sfera serviciului universal poate fi desemnat furnizor de serviciu universal, ca urmare a transmiterii unei cereri catre ANCOM, in termen de 30 de zile de la data la care ANCOM publica un anunt, pe propria pagina de internet, cu privire la intentia desemnarii. 

Furnizorul sau furnizorii de serviciu universal desemnati vor avea obligatia de a furniza servicii la tarife accesibile pe intreg teritoriul pentru care au fost desemnati, inclusiv in zonele situate in conditii geografice exceptionale sau cu densitate scazuta a populatiei, acolo unde volumul de corespondenta este mic si din acest motiv activitatea poate fi neprofitabila.

Criterii de evaluare a cererilor de desemnare

Avand in vedere faptul ca prin intermediul serviciului universal trebuie asigurata furnizarea serviciilor in orice punct de pe teritoriul Romaniei, pentru evaluarea acoperirii teritoriale, ANCOM va puncta gradul de acoperire cu puncte de acces deservite de personal la nivelul unitatilor administrative de baza (comune sau orase), respectiv cu puncte de acces nedeservite de personal la nivelul localitatilor. 

De asemenea, tinand cont de faptul ca prin intermediul serviciului universal trebuie garantata furnizarea unor servicii postale la un anumit nivel de calitate, in mod permanent si la tarife accesibile, Autoritatea va puncta experienta in furnizarea serviciilor postale pentru care se solicita desemnarea, traficul de trimiteri postale realizat, media procentelor anuale de reclamatii intemeiate, cifra de afaceri aferenta furnizarii serviciilor postale, precum si solvabilitatea generala a solicitantilor.

Toate aceste criterii economice si tehnice vor reprezenta 50% din punctajul final acordat unei cereri de desemnare, iar restul de 50% va reprezenta propunerea financiara. Aceasta propunere va cuprinde detaliat, pentru fiecare an din perioada de desemnare, o estimare a cuantumului maxim anual al costului net aferent furnizarii serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal pentru care se solicita desemnarea.

Finantarea serviciului postal universal

Costul net al furnizarii serviciului universal reprezinta pierderile inregistrate de furnizorul desemnat ca urmare a indeplinirii obligatiilor ce ii revin in aceasta calitate. Compensarea costului net se va realiza doar la cererea furnizorului si doar daca acesta constituie o sarcina injusta.

Conform proiectului lansat in consultare astazi, costul net aferent furnizarii serviciilor postale din sfera serviciului universal va putea constitui o sarcina injusta pentru furnizorul desemnat daca nivelul rentabilitatii capitalului mediu angajat inregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se afla sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM. Prin urmare, daca rentabilitatea capitalului mediu angajat se situeaza peste sau la nivelul ratei rezonabile de rentabilitate, costul net nu afecteaza capacitatea furnizorului de a obtine un profit rezonabil si ca urmare nu reprezinta o sarcina injusta, iar costul net nu va fi compensat.

In prezent, dreptul de acces la serviciul universal este asigurat pe intreg teritoriul Romaniei de catre Compania Nationala Posta Romana (CNPR), care detine calitatea de furnizor de serviciu universal pana la data de 31 decembrie 2019.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW