Angajările rămân în vacanţă

În trimestrul II 2021, numărul locurilor de muncă vacante a fost 39,5 mii, în creștere cu 1,1 mii față de trimestrul anterior, potrivit INS.

▪ Rata locurilor de muncă vacante 1 a fost 0,80%, în creștere cu 0,01 puncte procentuale față de trimestrul precedent.

▪ Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2020, rata locurilor de muncă vacante a crescut cu 0,09 puncte procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 5,3 mii.

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale

În trimestrul II 2021, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administrația publică (2,05%), activități de spectacole, culturale și recreative (1,75%), respectiv sănătate și asistență socială (1,59%).

În industria prelucrătoare s-a concentrat circa o cincime din numărul total al locurilor de muncă vacante (8,0 mii locuri vacante), cu o valoare a ratei de 0,73%.

Sectorul bugetar 2 a însumat puţin sub o treime din numărul total al locurilor de muncă vacante.

Astfel, 5,8 mii locuri vacante s-au regăsit în sănătate şi asistenţă socială, 5,7 mii locuri vacante în administrația publică, iar 0,8 mii locuri vacante în învăţământ.

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în învățământ şi alte activități de servicii (0,23% pentru fiecare în parte), respectiv în industria extractivă (0,26%).

Cele mai puţine locuri de muncă vacante s-au regăsit în tranzacții imobiliare, alte activități de servicii, respectiv industria extractivă (0,1 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

Trimestrul II 2021 comparativ cu perioadele precedente

Prin comparaţie cu trimestrul precedent, cea mai relevantă creștere a ratei locurilor de muncă vacante s-a regăsit în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,36 puncte procentuale), urmate de cele din industria extractivă, respectiv transport și depozitare (+0,17 puncte procentuale pentru fiecare în parte).

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut creșteri mai importante în activitățile de transport și depozitare, respectiv comerț (+0,4 mii locuri vacante pentru fiecare în parte), urmate de cele de hoteluri și restaurante (+0,3 mii locuri vacante).

Cele mai semnificative scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au observat în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,20 puncte procentuale), respectiv distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (-0,18 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a înregistrat o scădere de 0,6 mii locuri vacante în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, iar scăderi de circa 0,2 mii locuri vacanțe s-au observat în industria prelucrătoare, distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi învăţământ.

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cele mai relevante creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+0,57 puncte procentuale), respectiv activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+0,42 puncte procentuale), iar în ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante în industria prelucrătoare (+2,9 mii locuri vacante), respectiv în sănătate şi asistenţă socială şi hoteluri şi restaurante (+0,6 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

La polul opus, cea mai semnificativă scădere atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-a observat în alte activităţi de servicii (-1,74 puncte procentuale, respectiv -0,8 mii locuri vacante).

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii

În trimestrul II 2021, rata locurilor de muncă vacante a avut cele mai mari valori pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 şi funcţionari administrativi – grupa majoră 4 (1,03% pentru fiecare în parte), respectiv tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic – grupa majoră 3 (0,85%).

Cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori din punct de vedere al numărului locurilor de muncă vacanțe a fost pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (11,4 mii locuri vacante), lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (5,4 mii locuri vacante), respectiv pentru ocupații elementare – grupa majoră 9 (5,2 mii locuri vacante).

Cele mai mici valori ale celor doi indicatori s-au înregistrat în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,43%, respectiv 0,1 mii locuri vacante), respectiv de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (0,48%, respectiv 1,7 mii locuri vacante).

Trimestrul II 2021 comparativ cu perioadele precedente

Comparativ cu trimestrul precedent, cele mai relevante creşteri atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au observat în ocupaţiile de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (+0,08 puncte procentuale, respectiv +0,7 mii locuri vacante), şi de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+0,07 puncte procentuale, respectiv +0,8 mii locuri vacante).

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cea mai importantă scădere pentru ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (-0,11 puncte procentuale), iar numărul locurilor de muncă vacante în ocupaţii elementare – grupa majoră 9 (-0,4 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior cele mai relevante creşteri atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacanțe s-au regăsit în ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+0,25 puncte procentuale, respectiv +3,0 mii locuri vacante), urmate de cele de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (+0,18 puncte procentuale, respectiv +1,2 mii locuri vacante).

La polul opus, singura scădere atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-a observat în ocupaţiile de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (-0,04 puncte procentuale, respectiv -0,2 mii locuri vacante).

NOTĂ: În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra- anuale, pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe, completitudine şi comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultăţilor apărute în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de instituirea stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României.

Aceste dificultăţi au fost determinate, în principal, de accesul dificil la documentele financiar-contabile, cauzat de închiderea de cele mai multe ori subită a anumitor unităţi economico-sociale, de nefinalizarea la timp a acestor documente, de relaxarea termenelor legale de depunere a documentelor fiscale la instituţiile cu atribuţii în domeniu, de suspendarea temporară a activităţii unui număr semnificativ de unităţi economico-sociale sau chiar de încetarea activităţii unora dintre acestea.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

WWW