ANUNȚ DE INTENȚIE

23.11.2021

1. SC GRUP REYNA CONSTRUCT SRL cu sediul in Municipiul Constanţa, str. EGALITATII, nr. 14, jud. Constanţa, cod postal 900271, România, CUI: 18532787; J13/965/2006, Tel: 0721283501, E-mail: secretariat@reynaconstruct.ro, organizeaza procedura de atribuire a contractului de prestari servicii consultanta management implementare proiect – conform proiectului cu titlul „Diversificarea activitatii firmei GRUP REYNA CONSTRUCT SRL în lucrari de tâmplarie”, Cod SMIS: 137630.

2. Procedura de atribuire aleasa – Procedura competitiva – solicitanti privati, Ordinul nr 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competititive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

3. Obiect contract: achizitie servicii consultanta management implementare proiect.

4. Valoarea estimata a contractului de prestare servicii consultanta management implementare proiect, este de 290,000.00 lei fara TVA, reprezentand managementul proiectului. Pretul contractului nu se poate ajusta. 

5. Locatia de implementare a proiectului  – Municipiul Constanta, strada Varful cu Dor,nr.26., jud. Constanta.

6. Durata contract: 24 luni* de la data semnarii contractului de finantare

(Nota*-perioada de implementare prevăzută in cererea de finantare. Durata contractului poate fi modificata numai cu acordul părților în cazul eventualelor prelungiri/modificari ale perioadei de implementare a proiectului).

SC GRUP REYNA CONSTRUCT SRL precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător, insa contractul isi va produce efecte numai în măsura în care contractul de finantare pentru proiectul „Diversificarea activitatii firmei GRUP REYNA CONSTRUCT SRL în lucrari de tâmplarie”, Cod SMIS: 137630,  va fi semnat.   Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

7.  Conditii de plata:  Toate platile se vor face utilizand macanismul cererilor de plata, in transe, conform prevederilor OUG 40/2015 și a normelor de aplicare stabilite prin HG 93/2016 actualizate. Plata contractului se va face dupa semnarea contractului de finantare cu ADR Sud-Est.

8. Documentatia de atribuire este disponibila la sediul:municipiul Constanţa, str. EGALITATII, nr. 14, jud. Constanţa, cod postal 900271, România

9. Data limita de depunere a ofertelor: 06.12.2021, ora 14:00, la sediul social al societatii din municipiul Constanta, str. EGALITATII, nr. 14,  jud. Constanţa, cod postal 900271, România.

10. Data limita pentru primirea solicitarilor de clarificari  29.11.2021, ora 14:00

11. Criteriul de atribuire a contractului: In vederea respectarii principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii, SC GRUP REYNA CONSTRUCT SRL va alege oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic,  si care prezinta cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului, conform criteriilor mentionate in documentatia de atribuire.

12. Mijloace de comunicare:

 – e-mail pentru solicitare clarificari si contestatii

 – email pentru transmitere comunicari

 – posta/ curier sau inmanare personala a ofertelor.

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile de la data limita a depunerii ofertelor.

Pentru detalii suplimentare – persoana de contact: VOLNITCHI GHEORGHE, Tel: 0721283501, E-mail: secretariat@reynaconstruct.ro.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW