Valeriu Râpeanu

Senior Editor
35 Articole

Dinu Săraru – 90, O viață de om dedicată scrisului și contribuției culturale

La sfârșitul anului 1954, pe culoarele celui de-al șaselea etaj al noii clădiri a Radiodifuziunii Române înălțată pe locul vechiului…

11 minute

Dan Berindei – un exemplu nemuritor de cărturar-patriot

Dan Berindei și-a încheiat lunga și rodnica lui călătorie de cărturar înnăscut, de istoric dăruit cu harul neîncetatei căutări, de…

9 minute

După mai bine de o jumătate de secol – o apariție de certă valoare

Ciudat destin a avut cartea apărută nu demult cu titlul ”Ani de teatru” și cu indicația ”Memorii” semnată de A.…

9 minute

Unitatea fundamentală a unei personalităţi contrastante

150 de ani de la nașterea lui N.Iorga Personalitatea lui N.Iorga nu are înaintași și nici urmași în istoria culturii…

24 minute

Curierul Naţional – continuatorul tradiţiilor presei româneşti independente

Din perspectiva unei istorii a presei româneşti contemporane, ”Curierul Naţional” a apărut în perioada deschiderii zăgazurilor, când de la o…

6 minute

80 de ani de la asasinarea lui N. Iorga – Un nume înscris pe vecie în Pantheonul Națiunii Române

Înfricoșătoare aniversare a uneia dintre nopțile cele mai negre din istoria României, un revărsat de zori care nu ne-a adus…

5 minute

Mihail Sadoveanu – expresia mitologiei naţionale

Pare de-a dreptul neverosimil ca astăzi, când se împlinesc o sută patruzeci de ani de când a văzut lumina zilei…

11 minute

Apariţii la Editura “Casa Radio”

Se cuvine să apreciem prestaţia culturală a editurii „Casa Radio”, datorită căreia multe evenimente muzicale din trecutul apropiat sau îndepărtat…

2 minute

Neuitata Zoe Dumitrescu-Buşulenga

Nu mi-aş fi închipuit că voi însemna pe o filă de hârtie rândurile care să amintească un fapt ce ne…

4 minute

19 august 1881 – Ziua naşterii lui George Enescu, sărbătoarea poporului român

Ziua naşterii lui George Enescu pe pământul românesc, spre care s-a îndreptat necontenit gândul său creator ce a zămislit la…

4 minute

Angelo De Gubernatis şi România

De curând, a apărut la Editura Meronia volumul „Angelo De Gubernatis şi România”, de Tatiana Nicolescu şi Alexandra Nicolescu. Coperta:…

15 minute

Revista „Litere” a împlinit 20 de ani

Fără îndoială, ori de câte ori comentezi un fapt de cultură dintr-un oraş precum Târgovişte, căruia istoria spiritualităţii româneşti îi…

6 minute

O binevenită apariţie editorială din opera lui Tudor Teodorescu-Branişte

De curând, la Editura Sitech, din Craiova, a apărut o culegere din emisiunile radiofonice ale lui Tudor Teodorescu-Branişte, difuzate între…

9 minute

Un nou volum de Nicolae Croitoru

Zilele acestea, Editura „Niculescu” a scos de sub tipar volumul „În cercul marelui balans”, de Nicolae Croitoru. Apărută în condiţii…

10 minute

O recentă apariţie editorială: „Gheorghe I. Brătianu 1980-1989”

Recent a ieşit de sub tipar volumul ”Gheorghe I. Brătianu 1980-1989”, volum alcătuit şi îngrijit de Valeriu Râpeanu şi Sanda…

7 minute