Avocatul Poporului, acţiune în contencios administrativ cu Bragadiru

Avocatul Poporului solicită obligarea Primăriei Bragadiru să scoată din evidenţele sale un teren şi Primăriei Comunei Cornetu să înscrie acel teren în registrele sale, ca urmare a modificării limitelor administrativ-teritoriale dintre cele două localităţi – Acţiune în contencios administrativ.

Avocatul Poporului a formulat o acţiune în contencios administrativ prin care solicită, pe de o parte, obligarea oraşului Bragadiru să efectueze operaţiunea de scoatere din evidenţele sale fiscale a unui bun imobil (teren şi construcţie), situat în satul Buda, judeţul Ilfov, şi pe de altă parte, obligarea comunei Cornetu să efectueze operaţiunea de înregistrare în evidenţele sale fiscale a respectivului bun.

Acţiunea Avocatului Poporului este urmarea unei petiţii adresate instituţiei, prin care proprietarii unui bun imobil (teren şi construcţie), situat în satul Buda, au reclamat Primăria Bragadiru că nu doreşte să transfere dosarul fiscal al imobilului, la Primăria comunei Cornetu, act ce trebuia realizat, ca urmare a modificării limitelor dintre unităţile administrativ-teritoriale Cornetu şi Bragadiru. Petenţii au mai reclamat faptul că, în ciuda solicitărilor formulate, Primăria Bragadiru le-a trimis în continuare decizii de impunere.

Constatând că petiţia sus-menţionată este întemeiată, Avocatul Poporului s-a adresat Primăriei Bragadiru, Primăriei Cornetu şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Ilfov, în vederea clarificării situaţiei. Este important de menţionat faptul că Primăria Bragadiru nu a răspuns adresei Avocatului Poporului.

Edilul comunei Cornetu a comunicat faptul că terenul intravilan din satul Buda aparţine de Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Cornetu, conform Procesului-verbal de delimitare a unităţii administrativ-teritoriale comuna Cornetu, satul Buda, judeţul Ilfov, încheiat la data de 16 iulie 2009 şi Sentinţei civile din 08 decembrie 2014, definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă din 05 mai 2016. Primăria comunei Cornetu a anexat şi înscrisuri doveditoare.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Ilfov, a specificat faptul că, iniţial, s-a aflat în imposibilitatea legală de a de a pune în aplicare hotărârile instanţelor de judecată ce au avut ca obiect stabilirea limitelor administrativ-teritoriale ale comunei Cornetu, şi nu numai. Ulterior, în urma apariţiei cadrului legal specific, OCPI Ilfov a transmis Centrului Naţional de Cartografie documentaţiile privind hotarul dintre UAT Bragadiru şi UAT Cornetu şi UAT Măgurele şi UAT Cornetu, în vederea integrării limitelor administrative actualizate/rectificate în baza de date gestionată, în conformitate cu Procedura operaţională a ANCPI – P.O. 8.5-21. Totodată, OCPI Ilfov a mai comunicat că urmare a verificării bazei sale de date, textuală şi grafică, s-a constatat că imobilului în discuţie i-a fost atribuit un număr cadastral la Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) Cornetu.

Avocatul Poporului a constatat că limitele unităţilor administrativ-teritoriale Bragadiru şi Cornetu au fost stabilite prin procesul-verbal din data de 16 iulie 2009, înscris care, sub imperiul Legii nr. 7/1996, nu trebuia urmat de vreun act de aprobare a acestuia. Instanţa de judecată a reţinut că acest proces-verbal a tranşat litigiul părţilor pârâte, comuna Cornetu şi oraşul Bragadiru, privitor la stabilirea liniei de hotar, validând şi omologând suplimentul la raportul de expertiză, care a prezentat delimitarea grafică dintre cele două unităţi administrativ-teritoriale. Prin urmare, din moment ce limitele teritoriale au fost stabilite prin sus-menţionatul proces-verbal, aceste limite au devenit oficiale şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară avea obligaţia de a le introduce în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Conform art. 11 alin. (16) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, limitele unităţilor administrativ-teritoriale sunt afişate pe geoportalul INSPIRE al României şi sunt utilizate în activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale. În context, Avocatul Poporului se întreabă cum este posibil ca un bun imobil să figureze înregistrat în Cartea funciară a unei unităţi administrativ-teritoriale, iar proprietarii acestuia să fie obligaţi să plătească taxele şi impozitele aferente acestuia către o altă unitate administrativ-teritorială ?! Legea dispune că delimitările înregistrate/afişate pe site-urile oficiale trebuie utilizate de autorităţile publice centrale şi locale în activitatea pe care o desfăşoară, iar stabilirea, controlul şi încasarea impozitelor şi taxelor locale reprezintă una dintre activităţile pe care le desfăşoară unităţile administrativ-teritoriale Bragadiru şi Cornetu, fiecare corespunzător razei teritoriale ocupate/deţinute conform legii.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

WWW