CONVOCATOR Eastern European Consultant S.R.L.

Societatea Eastern European Consultant S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20489/1993, avand C.U.I. 4627410, prin reprezentant Dranga Doina, in calitate de administrator unic al Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A,persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, C.A. Rosetti nr. 11, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/19817/1994, avand C.U.I. RO 6366478,  

In conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., pentru data de 24.05.2021, ora 12.00, care va avea loc in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4,  sector 1, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

  1. Prelungirea mandatului administratorului Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., respectiv Eastern European Consultant S.R.L., pentru un nou mandat, de 1 (un) an.
  2. Ratificarea tuturor actelor si demersurilor administratorului Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., respectiv Eastern European Consultant S.R.L., efectuate pentru Societate, in perioada de pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care formeaza obiectul prezentului Convocator.
  3. Analiza si aprobarea tuturor situatiilor financiare anuale aferente perioadei 01.01.2020-31.12.2020, respectiv bilantul contabil la data de 31.12.2020, contul de profit si pierdere la data de 31.12.2020, date informative pentru exercitiul financiar al anului 2020, inventarierea generala a patrimoniului la data de 31.12.2020, raportul de gestiune al administratorului si descarcarea de gestiune a administratorului, pentru exercitiul financiar aferent anului 2020. 
  4. Diverse.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de cvorum, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc in data de 25.05.2021, ora 12.00, in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, ordinea de zi a acesteia ramanand nemodificata.

In conformitate cu dispozitiile art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, data de referinta pentru actionarii societatii este 14.05.2021.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul acestora, pot da altor persoane imputerniciri pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., iar acestea vor fi depuse in original la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de Adunare.

Administrator unic, EASTERN EUROPEAN CONSULTANT S.R.L, prin reprezentant, Dranga Doina

Bucuresti, 21.04.2021

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW