CONVOCATOR. ROXMAN INVESTMENT S.R.L.

CONVOCATOR. ROXMAN INVESTMENT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 1, birou 2, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/6757/2009; CUI 25653404, legal reprezentata prin dl. CRETU NECULAI, in calitate de administratorul Unic al MEDITERANIAN ITALIAN FOOD DISTRIBUTION S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, et.3, birou 2, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/72872005,  CUI 17500680, în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 si al actului constitutiv al societatii,  convoacă Adunarea Generală Ordinară Asociatilor  MEDITERANIAN ITALIAN FOOD DISTRIBUTION S.R.L., pentru data de 05.05.2021, ora 13.00, care va avea loc in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, et.3, birou 2, sector 1. În cazul în care cvorumul necesar nu se întruneşte pe 05.05.2021,  atunci şedinţa se va desfăşura pe data de 06.05.2021, ora 13.00, la aceeaşi adresa, ordinea de zi ramanand aceeasi. ORDINEA DE ZI: 1. Analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul anului 2020, care cuprinde: 1.1       Bilantul contabil prescurtat incheiat la data de 31.12.2020; 1.2 Contul de profit si pierdere la 31.12.2020; 1.3 Date informative la 31.12.2020; 1.4 Note explicative la 31.12.2020; 1.5           Prezentarea si aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului la data de 31.12.2020. 2. Analiza si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului si descarcarea de gestiune al acestuia pentru exercitiul financiar 2020. 3.  Diverse. ADMINISTRATOR UNIC, ROXMAN INVESTMENT S.R.L. prin dl. CRETU NECULAI. Bucureşti, 30.03.2021.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW