Elaborarea Studiului de Prefezabilitate și Studiului de Fezabilitate pentru Varianta ocolitoare Iași Est

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus, în data de 25.08.2021, Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate pentru Varianta ocolitoare Iași Est” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, încadrul Axei Prioritare: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condiţiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

De asemenea, un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională de transport, inclusiv sub aspect de siguranță rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, îmbunătățirea vitezei de călătorie răspunzând astfel cerințelor de dezvoltare economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la cererea reală de transport, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.Generarea unor efecte socio economice pozitive și importante inclusiv prin ,,micșorarea distanțelor” și dezvoltarea regională prin mărirea zonei de influență economică ,,gravitațională” a orașelor mari asupra localităților mai mici ,,satelitare” acestora.

Construcția Variantei ocolitoare Iași Est are în vedere următoarele obiective:

– eliminarea blocajelor de trafic la intrarea/ieșirea din localitate și creșterea vitezei de deplasare (în afară localităților).

– se va realiza conectarea cu drumul TransRegio TR61 Vaslui – Iași , Autostrada A8 Iași -Ungheni și rețeaua rutieră națională asigurând conectivitatea la rețeaua principala de transport.

Rezultatul așteptat al proiectului este realizarea Studiului de Prefezabilitate și a studiului de Fezabilitate pentru Varianta ocolitoare Iași Est”

Valoarea totală a proiectului este de 5.111.716,36 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 3.667.377,45 lei, 15% contribuția proprie – 647.184,25 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 19 luni

Cod proiect 152333.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW