4.1 C
București
luni, 1 martie

Generatorii de deșeuri – Ce amenzi dă Garda de mediu pentru lipsa autorizației de mediu?

Majoritatea activităților umane au ca rezultat acumularea deșeurilor, care gestionată greșit poate reprezenta un factor principal de poluare, ce în final afectează nu doar mediul înconjurător ci și sănătatea umană.

Managementul deșeurilor este una dintre soluțiile pe care legislația de mediu o reglementează pentru a preveni poluarea. În România, datorită statutului de membru al Uniunii Europene, legislația de mediu este aliniată cu cea comunitară și asigură protecția mediului și a sănătății cetățenilor. Datorită unor tehnologii și metode eficiente existente poate fi gestionată existența deșeurilor.

Cu toate acestea, pentru ca deșeurile să fie organizate și gestionate este nevoie să se colecteze, refolosească, recicleze, valorifice și elimine toate categoriile de deșeuri, conform Legii 211/2011. Conform acesteia, atât persoanele juridice cât și cele fizice au obligația de a gestiona corespunzător toate tipurile de deșeuri, fără a aduce prejudicii mediului înconjurător sau sănătății umane. De asemenea, în cazul operatorilor economici, aceștia trebuie să desemneze un responsabil instruit în domeniul gestiunii deșeurilor, incluzând deșeurile periculoase.

Există o serie de obligații în rândul generatorilor de deșeuri, iar legislația stufoasă din domeniu ar putea pune probleme firmelor care nu au un contract de consultanță sau un reprezentant care să gestioneze pașii ce trebuie parcurși pentru a fi în regulă din punct de vedere legal. Existența unei autorizații de mediu este obligatorie dacă te numeri printre business-urile care au un impact semnificativ asupra mediului prin activitatea ta.

Controalele Gărzii de Mediu, autoritatea care inspectează și controlează toate activitățile care țin de protecția mediului, sunt tot mai aspre și vin alături de amenzi considerabile în cazul descoperirii neregulilor.

Cele mai frecvente amenzi aplicate în urma controalelor Gărzii de mediu sunt:

  • între 30.000 și 60.000 lei pentru neîndeplinirea obligaţiei persoanelor juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare, printre care se află și autorizația de mediu, conform prevederilor legale, precum şi a acordului de import/export şi a autorizaţiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autoritate.
  • între 50.000- 60.000 lei pentru neîndeplinirea obligaţiei persoanelor juridice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului. De asemenea, neîndeplinirea obligaţiei titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării atrage după sine aceleași amenzi. În plus, neîndeplinirea obligaţiei persoanelor juridice de a realiza în totalitate şi la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare şi prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecţia şi controlul în domeniul protecţiei mediului atrage după sine aceleași măsuri contravenționale.

Pe lângă aceste amenzi, există posibilitatea ca suspendarea sau închiderea activității tale să fie măsuri care să le însoțească.

Ce este de făcut pentru a putea preveni aceste amenzi? Te poți informa în acest domeniu consultând cadrele legislative în domeniul gestionării deșeurilor, care însă pentru un neinițiat pot fi copleșitoare și stufoase. Pe de altă parte, poți apela la colaborarea cu un specialist în domeniu sau o firmă de consultanță de mediu, care să preia toate obligațiile de mediu ale firmei tale. Aici vei găsi specialiști care sunt la curent cu cele mai noi norme și au suficientă experiență pentru a te îndruma să faci alegerile potrivite business-ului tău, păstrându-te în legalitate în privința politicilor de protecție a mediului

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW