marți, 2 iunie, 2020
11 C
București

Grupul ProCredit obține o creștere de două cifre a portofoliului după primele nouă luni ale anului 2018

ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding; ProCredit) raportează o creștere dinamică în primele nouă luni ale anului pentru băncile ProCredit, active în principal în Europa de Sud-Est și Europa de Est. Poziționat ca Hausbank (banca principală) a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM), grupul ProCredit a obținut în această perioadă o creștere de 10,2%, respectiv 398 milioane euro, a portofoliului brut de credite până la o valoare de 4,3 miliarde euro (31 decembrie 2017: 3,9 miliarde euro). Grupul ProCredit a putut astfel să-și accelereze dezvoltarea comparativ cu primele trei trimestre ale anului 2017 (după primele nouă luni ale anului 2017 valoarea portofoliului brut de credite crescuse cu 5,6%, respectiv 204 milioane euro) și cu anul financiar 2017 (creștere de 8%, respectiv 281 milioane euro).

Creșterea puternică a portofoliului înregistrată în primele nouă luni ale anului 2018 demonstrează modul în care toate băncile din grupul ProCredit au reușit să se poziționeze ca „Hausbank” (banca principală) pentru sectorul dinamic al IMM-urilor. Pe parcursul anului financiar precedent, dezvoltarea portofoliului grupului ProCredit a fost influențată substanțial de reducerea valorii totale a creditelor de dimensiuni reduse, acordate firmelor foarte mici. Extinderea constantă a activității de creditare pe segmentul de IMM-uri a avut efecte pozitive asupra veniturilor nete obținute din dobânzi: Grupul a înregistrat creșteri constante pe tot parcursul anului, de la 46,6 milioane euro în primul trimestru la 47,1 milioane euro în al doilea trimestru și 48 milioane euro în al treilea trimestrul din anul 2018.

Portofoliul de credite verzi acordat de băncile ProCredit pentru sprijinul investițiilor responsabile față de mediul înconjurător a înregistrat o rată de creștere de 28,6%, peste ritmul de creștere al portofoliului total de credite. Pe data de 30 septembrie 2018, creditele verzi aveau o pondere de 14,7% în portofoliul total de credite (față de 12,6% la 31 decembrie 2017). Mai mult, creditele verzi reprezentau la data de 30 septembrie 2018 o pondere de 18% din valoarea totală a creditelor de investiții.

Rezultatele consolidate ale grupului ProCredit obținute din activități curente după primele nouă luni ale anului 2018 însumează 40,9 milioane euro, valoare mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior, respectiv 36,5 milioane euro. Măsurile de creștere a eficienței implementate pe parcursul anului financiar precedent se reflectă clar în reducerea cheltuielilor operaționale. Față de perioada similară a anului anterior, cheltuielile administrative și cele cu personalul au scăzut cu 10%, respectiv 14 milioane euro, până la o valoare totală de 126,1 milioane euro. Mai mult, venitul net obținut din taxe și comisioane a crescut atât pe segmentul clienților persoane fizice, cât și pe cel al clienților companii, cu 12,1% până la o valoare cumulată de 37,3 milioane euro.

Cheltuielile cu provizioanelor pentru riscuri au rămas scăzute, ceea ce a avut, de asemenea, un efect pozitiv asupra rezultatului consolidat. Acest trend are la bază îmbunătățirea constantă a calității portofoliului. Pe parcursul primelor nouă luni ale anului, ponderea creditelor neperformante a scăzut de la 4,8% pe data de 31 decembrie 2017 până la 3,5% pe data de 30 septembrie 2018. Nivelul de acoperire a riscurilor pentru creditele neperformante a crescut până la 92% (31 decembrie 2017: 83,3%).

Optimizarea costurilor pe parcursul anului a condus la o îmbunătățire a ratei costuri-venituri. Această rată a scăzut în primele nouă luni ale anului 2018 la 70,1%, comparativ cu 73,1% pentru aceeași perioadă în anul 2017. Pentru prima jumătate a anului, rata costuri-venituri a fost de 71,3%. Această îmbunătățire cu mai mult de 1,2 puncte procentuale are la bază creșterea rezultatului operațional, în special datorită dobânzilor, comisioanelor și altor venituri mai mari.

Rezultatul total consolidat al grupului ProCredit, de 40,9 milioane euro, obținut în primele nouă luni ale anului 2018 este peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2017 (35,8 milioane euro).

Rata rentabilității capitalului propriu (RoE) a fost la 30 septembrie 2018 de 7,7%. RoE s-a îmbunătățit cu 0,6 puncte procentuale (după primele nouă luni din 2017 RoE era de 7,1%) față de aceeași perioadă a anului precedent, în ciuda creșterii valorii capitalului.

Valoarea totală a depozitelor clienților, care reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare pentru băncile ProCredit, a fost de 3,7 miliarde euro pe data de 30 septembrie 2018. Acest nivel a fost similar celui raportat la sfârșitul exercițiului financiar 2017 (31 decembrie 2017: 3,6 miliarde euro).

Borislav Kostadinov, membru al consiliului de administrație al ProCredit General Partner AG (entitate de gestionare a răspunderii unice a ProCredit Holding AG & Co. KGaA): „Rezultatul din primele nouă luni ale anului 2018 arată succesul poziționării noastre clare ca Hausbank (banca principală) pentru sectorul dinamic al IMM-urilor, cu o concentrare deosebită pe piețele emergente din Estul și Sud-Estul Europei. Creșterea puternică a portofoliului de pe segmentul IMM-uri din 2018 a dus la creșteri constante ale veniturilor nete obținute din dobânzi de la un trimestru la altul. Îmbunătățirea ratei costuri-venituri, începând cu al doilea trimestru, a fost influențată, în mod clar, de veniturile obținute. Creșterea valorii depunerilor clienților pe parcursul anului până la aproape 100 milioane de euro are la bază volumul mare de depozite realizate de companii. Aceasta compensează scăderea înregistrată la nivelul depozitelor cu valori mai mici realizate de clienții persoane fizice care a rezultat după reducerea numărului de locații bancare, parte din implementarea strategiei noastre de concentrare pe servicii de direct banking”.

Rata fondurilor proprii de nivel 1 (CET 1, implementat integral) a crescut de la 13,7% la sfârșitul anului 2017 la 14,5% la data de 30 septembrie 2018, ceea ce subliniază capitalizarea solidă a grupului ProCredit. Majorarea de capital de 10% efectuată în luna februarie 2018 a avut o influență semnificativă asupra acestui raport.

Pentru întregul an 2018, ProCredit Holding confirmă estimările prezentate în Raportul Anual publicat în 2017, respectiv o creștere așteptată a portofoliului de credite cu 12-15%. În funcție de evoluția marjei nete a dobânzii și a creșterii portofoliului de credite, se preconizează că RoE va fi între 7,5% și 8,5% pentru exercițiul financiar 2018.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

ULTIMA ORĂ

Regatul Unit: Numărul deceselor provocate de Covid-19 depășește 39.000

Potrivit statisticilor date publicității de ministrul britanic al Sănătății, Matt Hancock, numărul total al deceselor cauzate de...

20% din populația Sucevei a fost imunizată natural pentru COVID 19

MedLife anunță finalizarea celui de-al doilea studiu privind imunizarea naturală a populației pentru COVID 19, de data aceasta...

Să nu ne facem iluzii. Nu va mai fi un ”trente glorieuses”

”Trente glorieuses”, adică ” Treizeci de ani de glorie”, este denumirea pe care...

Haosul din Statele Unite provocat de asasinarea lui George Floyd a degenerat în ultimele ore în situație de război civil

Donald Trump a ordonat mobilizarea la Washington a "mii de soldați bine înarmați"