17.1 C
București
joi, 1 octombrie

In memoriam Ion Brad – ”Blajul – credinţei noastre căpătâi”

În ziua de 8 noiembrie 2019 s-au împlinit nouăzeci de ani de la naşterea celui ce a fost scriitorul înzestrat cu darurile poeziei, prozei, teatrului, evocării memorialistice şi jurnalismului. Din păcate, la începutul acestui an a plecat dintre noi la capătul unei lupte cu o boală pe care a înfruntat-o bărbăteşte, cu condeiul în mână, aşa cum strămoşii lui din Pănade au înfruntat vitregiile vremurilor cu sapa, coasa, înfigând cât mai adânc în pământ fierul plugului.

Şi atunci când condeiul n-a mai ascultat glasul inimii şi conştiinţei sale, a înţeles că viaţa lui nu mai era viaţă şi a plecat pe drumul la capătul căruia îl aşteptau cei ce i-au fost aproape din anii copilăriei, cei ce i-au însoţit paşii vieţii, acasă şi în şcoli, cei despre care a învăţat acei ”oameni ai Blajului” pe care el i-a omagiat.

Urmaşii celor ce nu mai sunt – ”oamenii Blajului” de azi – nu l-au uitat. Şi în ziua de 8 noiembrie, în prezenţa fiicei sale, Lia, care continuă tradiţia cărturărească a tatălui său, într-una din sălile de clasă ale Liceului ”Sfântul Vasile”, unde Ion Brad a fost elev între anii 1940 şi 1948 şi pe care l-au evocat cu o căldură şi o recunoştinţă pilduitoare oamenii de cultură Ion Buzaşi, Ion Moldovan, Liana Biriş. A fost o manifestare spirituală demnă de laudă.

Tot în aceste zile, editura Ecou Transilvan, din Cluj-Napoca, a tipărit antologia lirică ”Blajul – credinţei noastre căpătâi”, alcătuită de Ion Buzaşi şi Ion Moldovan, cuprinzând emoţionante versuri inspirate de aceste locuri, de figurile tutelare ale citadelei românismului. Legătura sa organică o aflăm în poezia dedicată ”Colegelor şi colegilor din 1948”, intitulată ”Catalog”.

La Blaj nu ne întoarcem. N-am plecat”. Criticul şi istoricul literar Ion Buzaşi semnează o prefaţă în care, pornind de la afirmaţia justă ”Blajul e o temă dominantă în scrisul lui Ion Brad”, întreprinde o profundă analiză, subliniind toate implicaţiile acestei dominante a scrisului lui Ion Brad. Cei ce au avut iniţiativa alcătuirii acestei cărţi şi au ostenit la împlinirea ei exemplară din toate punctele de vedere merită elogiul nostru. Sperăm ca antologia să fie cunoscută de adolescenţii şi tinerii Blajului de astăzi – şi nu numai de ei. Toţi se vor întâlni cu versurile unui poet adevărat care a tălmăcit sentimentul neţărmurit al aderării la o veche vatră de afirmare a sentimentului apartenenţei la un trecut de luptă pentru afirmarea ideilor perenităţii poporului român.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW