IT şi transporturile, cele mai mari creşteri ale cifrei de afaceri

În luna iulie 2021, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor în termeni nominali a scăzut faţă de luna precedentă, atât ca serie brută cu 2,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,1%, potrivit INS.

▪ Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut în termeni nominali atât ca serie brută cu 16,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 20,8%.

▪ În perioada 1.I-31.VII.2021, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor în termeni nominali a crescut faţă de perioada 1.I-31.VII.2020, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 16,4%, respectiv cu 15,6%.

Iulie 2021 comparativ cu iunie 2021

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna iulie 2021, comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a scăzut pe ansamblu cu 2,5%, ca urmare a scăderii cifrei de afaceri din activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (-16,9%), activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (-8,5%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-7,2%) și din activităţile de comunicaţii (-0,5%). Activităţile de transporturi au crescut cu 5,9%.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2021, comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a scăzut pe ansamblu cu 1,1%.

Iulie 2021 comparativ cu iulie 2020

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna iulie 2021, comparativ cu luna iulie 2020, în termeni nominali, a crescut pe ansamblu cu 16,6%, datorită creșterii cifrei de afaceri din activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+24,6%), activităţile de transporturi (+22,8%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+13,1%), activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+11,6%) şi din activităţile de comunicaţii (+0,7%).

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2021, comparativ cu luna iulie 2020, în termeni nominali, a crescut pe ansamblu cu 20,8%.

Perioada 1.I-31.VII.2021 comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2020

În perioada 1.I-31.VII.2021, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2020, în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, a crescut, pe ansamblu cu 16,4%, datorită creşterilor înregistrate la cifra de afaceri din: activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+26,1%), activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+23,6%), activităţile de transporturi (+17,8%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+15,1%) şi activitǎţile de comunicaţii (+6,3%).

În perioada 1.I-31.VII.2021, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2020, în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut pe ansamblu cu 15,6%.

Informaţii suplimentare:

✓ Cifra de afaceri netă reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri netă nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.

✓ Indicii valorici ai cifrei de afaceri sunt indici de tip Laspeyres. Primii indici obţinuţi sunt la nivel de diviziune CAEN Rev.2 apoi prin agregări succesive se obţin indici la nivel de total. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referinţă (2015).

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW