7.3 C
București
joi, 22 octombrie

Lansarea proiectului „Modernizarea activității CALITIPREST S.R.L prin achiziționarea de echipamente”

S.C.CALITIPREST S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Modernizarea activității CALITIPREST S.R.L prin achiziționarea de echipamente”, cod SMIS 122774, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.                                           

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 5.843.949,58 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.404.574,40 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei investiții inițiale în Orașul Tulcea, respectiv crearea unei noi unități care va fi dotată cu active corporale și necorporale utilizate în desfășurarea activității de execuție lucrări de pregatire a terenului, având drept rezultat pentru companie consolidarea poziției pe piața de profil și facilitarea exploatării economice a ideilor noi.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă achiziționarea de tehnologii inovatoare în cadrul unității nou create și intreprinderea de activități specifice pentru realizarea de lucrări de pregătire a terenului, la un nivel de calitate ridicat. Realizarea obiectivului specific a proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivului general al acestui proiect precum și la atingerea rezultatelor așteptate.

Durata de implementare a proiectului este de 23 luni (01.03.2018 – 31.01.2020).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Chiricuță Adina – Manager de proiect, Telefon 0742752998, E-mail: calitiprest2016@gmail.com.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW