2.3 C
București
joi, 3 decembrie

Noi drepturi şi garanţii pentru copii în procedurile penale din UE

De ieri, 11 iunie, se aplică Directiva privind garanţiile speciale pentru copii, ultima din setul de şase directive ale UE care garantează drepturi procedurale pentru cetăţenii de pe tot teritoriul UE, întregindu-se astfel setul de drepturi de care beneficiază aceştia.

Pe lângă această directivă care le garantează copiilor noi drepturi, o altă directivă, care garantează accesul la asistenţă judiciară, a început să se aplice la 5 mai. Acest pachet de norme ale UE garantează, pe de o parte, respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE de a beneficia de un tratament corect şi echitabil în cadrul procedurilor penale, şi, pe de altă parte, aplicarea similară a acestor drepturi în toate statele membre.

Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte şi comisar pentru statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale, a declarat: „În fiecare an, în Europa, 9 milioane de persoane sunt implicate în proceduri penale. Într-un stat de drept care funcţionează eficient, fiecare cetăţean în parte trebuie să poată avea certitudinea că va beneficia de un tratament corect şi echitabil în faţa legii. Trebuie să continuăm să apărăm şi să consolidăm statul de drept astfel încât cetăţenii noştri să aibă o încredere nezdruncinată în sistemele noastre de justiţie şi în capacitatea acestora de a ne proteja cetăţenii şi societatea.”

Vera Jourova, comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, a adăugat: „Copiii trebuie să beneficieze de o protecţie specială în cadrul procedurilor penale. Prin noile norme, ne asigurăm că le este respectată viaţa privată şi că aceştia sunt deţinuţi în spaţii separate de cele destinate adulţilor. Mai mult, toţi cetăţenii din UE pot avea acum siguranţa accesului la asistenţă judiciară în caz de nevoie. Instanţele trebuie să facă dreptate, dar în acelaşi timp trebuie să ne asigurăm că fac acest lucru cu respectarea deplină a drepturilor noastre fundamentale şi a valorilor în care credem.”

Ce drepturi se aplică

Garanţii speciale pentru copii

În fiecare an, în UE, peste 1 milion de copii fac obiectul unor proceduri penale. Copiii sunt vulnerabili şi au nevoie de o protecţie specială în toate etapele procedurilor. Graţie noilor norme care se aplică începând de astăzi, 11 iunie, copiii ar trebui să beneficieze de asistenţa unui avocat şi, dacă sunt trimişi în închisoare, să li se rezerve spaţii separate de cele destinate adulţilor. Viaţa privată trebuie respectată, iar interogarea persoanelor va trebui înregistrată pe un suport audiovizual sau într-o altă manieră adecvată.

Dreptul la asistenţă judiciară

Orice persoană suspectată sau acuzată că a săvârşit o infracţiune are dreptul la asistenţă judiciară, adică are dreptul să beneficieze de sprijin financiar, de exemplu, dacă nu dispune de resursele necesare pentru a acoperi cheltuielile de judecată.

Normele UE definesc criterii clare pentru acordarea asistenţei judiciare. Deciziile privind asistenţa judiciară trebuie să fie luate în timp util şi cu diligenţă, iar cetăţenii trebuie să fie informaţi în scris dacă cererea lor a fost respinsă integral sau parţial.

Aceste drepturi le completează pe cele care sunt aplicate deja în UE

Dreptul la prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces

Conceptul de prezumţie de nevinovăţie există în toate statele membre ale UE, însă normele UE garantează aplicarea acestui drept în mod uniform pe tot teritoriul UE. Normele oferă clarificări cu privire la faptul că sarcina probei pentru stabilirea vinovăţiei revine acuzării, aşadar nu este sarcina persoanei acuzate de a-şi dovedi nevinovăţia.

Dreptul de a avea un avocat

Indiferent unde se află în UE, o persoană care este suspectată sau acuzată că a săvârşit o infracţiune are dreptul să beneficieze de serviciile de consiliere ale unui avocat. Dreptul de a avea acces la un avocat se aplică, de asemenea, în cazul procedurilor legate de mandatul european de arestare, atât în statul membru care execută mandatul, cât şi în statul membru în care a fost emis acesta.

Dreptul la informare

Persoanele trebuie să fie informate cu promptitudine cu privire la faptele pe care sunt suspectate sau acuzate că le-au săvârşit. Persoanele trebuie, de asemenea, informate cu promptitudine, pe cale orală sau în scris, cu privire la drepturile de care beneficiază în cadrul procedurilor penale şi trebuie să aibă acces la dosarul cauzei.

Dreptul la interpretare şi traducere

Serviciile de interpretare trebuie să fie furnizate în mod gratuit în timpul interogării persoanei, inclusiv în cursul interogatoriilor desfăşurate de poliţie, al audierilor în instanţă şi al oricăror altor audieri intermediare necesare, precum şi în timpul întâlnirilor esenţiale dintre persoana în cauză şi avocatul său.

Ce urmează?

Statele membre care nu au transpus încă normele trebuie să facă acest lucru cât mai curând posibil. Comisia Europeană va continua să colaboreze îndeaproape cu statele membre pentru a se asigura că normele sunt aplicate corect, în folosul tuturor cetăţenilor. Acest lucru se poate realiza inclusiv prin organizarea de ateliere şi reuniuni la nivel de experţi.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW