1.9 C
București

Noi praguri valorice în achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiuni

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 279 L din data de 31 octombrie 2019 au fost publicate Regulamentele delegate (UE) nr. 1.827, nr. 1828, nr. 1829 și nr. 1830 ale Comisiei Europene de modificare a Directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE, ale Parlamentului European și ale Consiliului, în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice, achiziții publice în domeniile apărării și securității, achiziții sectoriale și concesiuni (Regulamentele).
Regulamentele se vor aplica de la dată de 1 ianuarie 2020 și sunt obligatorii în toate elementele lor, potrivit unui comunicat vasslawyers.ro.
Fiind direct aplicabile în România, Regulamentele vor modifica pragurile valorice cu privire la obligația publicării anunțurilor de participare și de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), stabilite prin:
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Legea nr. 98/2016);
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (Legea nr. 99/2016);
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Legea nr. 100/2016); și
• U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității (O.U.G. nr. 114/2011).
Comisia Europeană verifică din doi în doi ani dacă pragurile valorice (exprimate în euro) corespund pragurilor stabilite prin Acordul privind achizițiile publice încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (exprimate în drepturi speciale de tragere – DST) și, dacă este necesar, le revizuiește. Valoarea pragurilor este calculată pe baza valorii zilnice medii a euro exprimată în DST în decursul unei perioade de 24 de luni care se încheie la dată de 31 a lunii august anterioare revizuirii. Valorile pragurilor adoptate prin Regulamente sunt rezultatul unei astfel de verificări și revizuiri.
Astfel, în cadrul Regulamentelor valorile pragurilor sunt exprimate în euro, în timp ce legislația română stabilește în general aceste praguri în lei. Valorile corespunzătoare pragurilor modificate exprimate în moneda națională se găsesc în Comunicarea Comisiei din 31 octombrie 2019.
În general, valorile în euro au fost diminuate. Cu titlu de exemplu, valorile pragurilor exprimate în euro se micșorează astfel:
• de la 5.548.000 euro la 5.350.000 euro;
• de la 144.000 euro la 139.000 euro;
• de la 221.000 euro la 214.000 euro.
Cu toate acestea, valorile în lei ale pragurilor vor crește, dată fiind evoluția cursului de schimb leu-euro în perioada avută în vedere de Comisia Europeană pentru calculul conversiei.

Pragurile pentru publicarea anunțurilor în JOUE pentru achiziții publice

Pragurile pentru publicarea anunțurilor de participare și de atribuire, reglementate prin art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, se vor modifica după cum urmează:
• pragul de 24.977.096 lei, prevăzut pentru contractele/acordurile-cadru de lucrări, va crește la 25.013.925 lei;
• pragul de 648.288 lei, prevăzut pentru contractele/acordurile-cadru de produse și de servicii, va crește la 649.895 lei;
• pragul de 994.942 lei, pentru contractele/acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora, va crește la 1.000.557 lei.
Vor crește în mod similar și pragurile pentru aplicarea legislației achizițiilor publice în cazul contractelor atribuite de către entitățile juridice fără calitate de autoritate contractantă, dar care sunt finanțate/subvenționate în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă. Aceste praguri vor crește, după cum urmează:
• pentru contractele de lucrări, de la 24.977.096 lei la 25.013.925 lei;
• pentru contractele de servicii, de la 994.942 lei la 1.000.557 lei.

Pragurile pentru publicarea anunțurilor în JOUE pentru achiziții sectoriale

Pragurile pentru publicarea anunțurilor de participare și de atribuire, reglementate prin art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, se vor modifică după cum urmează:
• pragul de 1.994.386 lei, prevăzut pentru contractele sectoriale de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții, va crește la 2.001.114 lei;
• pragul de 24.977.096 lei, prevăzut pentru contractele sectoriale de lucrări va crește la 25.013.925 lei.

Pragurile pentru publicarea anunțurilor în JOUE pentru achizițiile publice în domeniile apărării și securității

Pragurile pentru publicarea anunțurilor de participare și de atribuire, reglementate prin art. 134 alin. (2) și art. 136 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2011, se vor modifica după cum urmează:
• pragul de 443.000 euro, prevăzut pentru contractele de produse și de servicii, se va diminua la 428.000 euro;
• pragul de 5.548.000 euro, prevăzut pentru contractele de lucrări, se va diminua la 5.350.000 euro.

Pragul pentru publicarea anunțurilor în JOUE pentru contractele de concesiune de servicii și de lucrări

Pragul de 24.977.096 lei prevăzut de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 pentru obligația aplicării procedurilor de atribuire pentru concesiunile de lucrări sau servicii va crește la 25.013.925 lei.

Termenul pentru contestații

Totodată, termenele de formulare a contestațiilor sau a acțiunilor la instanțele judecătorești, de 10 zile, respectiv 5 zile, precum și termenele de așteptare pentru încheierea contractelor/acordurilor-cadru se vor raporta la noile valori estimate ale contractelor/acordurilor-cadru de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiuni/achiziții publice în domeniile apărării și securității, începând cu data aplicării acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

ULTIMA ORĂ

Calendar

Astăzi La Club Control, Noul sezon Jazz Nouveau debutează cu israelienii de la Liquid...

“Situația este gravă”- avertizează președintele Xi Jinping. Consideră însă că bătălia cu virusul ucigaș va fi câștigată

Epidemia cu coronavirus iese din granițele zonei Wuhan. Epidemia a făcut, duminică, o primă victimă la Shanghai. 40 de...

Coronavirus: Virusul ucigaș continuă să se răspândească. Beijingul face apel la armată. 56 mil. persoane, rupte de restul lumii

Xi Jinping dă asigurări că bătălia cu virusul va fi câștigată 459 de medici sunt trimiși...

TRENDING