20.5 C
București
luni, 12 aprilie

O rezoluție a PE constată că situația din Polonia și Ungaria s-a deteriorat

Discuțiile Uniunii Europene cu Polonia și Ungaria nu au determinat încă aceste ţări să se ralieze la valorile pe care se întemeiază Uniunea, a avertizat în dezbaterile de joi, la Strasbourg, Parlamentul European.

• Este nevoie de audieri organizate în mod regulat și structurat, urmate de recomandări concrete

• PE solicită să fie implicat în mod oficial în audierile cu autorităţile naționale

• Apel la crearea unui mecanism permanent pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale

Într-o rezoluție adoptată cu 446 de voturi pentru, 178 împotrivă și 41 de abțineri, eurodeputații subliniază că rapoartele și declarațiile Comisiei Europene și ale organismelor internaționale, cum ar fi ONU, OSCE și Consiliul Europei, indică faptul că „situația din Polonia și din Ungaria s-a deteriorat de la declanșarea articolului 7 alineatul (1)” din Tratatul European.

Eurodeputații subliniază că audierile organizate de Consiliu în temeiul articolului 7 din Tratat nu sunt organizate în mod regulat, nici structurat. Ei solicită Consiliului să adreseze recomandări concrete ţărilor în cauză, inclusiv termenele limită, pentru a asigura respectarea legislației UE.

„Eșecul Consiliului în a face uz efectiv de articolul 7 din Tratatul UE continuă să submineze integritatea valorilor comune europene, încrederea reciprocă și credibilitatea

Uiunii în ansamblu”, susţine PE.

Textul rezoluției invită de asemenea Comisia Europeană să facă uz de instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a lua măsuri în legătură cu existenţa unui risc clar de încălcare gravă de către Polonia și Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea,în special procedurile accelerate de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor și formularea de cereri de măsuri provizorii adresate Curții de Justiţie.

Rolul PE în audierile organizate în temeiul articolului 7

Deputaţii se plâng că nu li s-a permis să participe la audieri, chiar dacă Parlamentul a fost cel care a iniţiat procedurile legate de articolul 7. Ei insistă asupra faptului că PE ar trebui să aibă posibilitatea să-și prezinte oficial propunerea, motivată, în fața Consiliului.

Mecanism permanent al UE pentru democraţie, stat de drept şi drepturi fundamentale

Rezoluţia subliniază „nevoia stringentă” a unui mecanism al UE privind democrația, statul de drept şi drepturile fundamentale, după modelul propus de Parlament. Acesta ar urma să facă o evaluare anuală independentă, în condiții de egalitate, a respectării de către toate statele a valorilor prevăzute la articolul 2 din Tratatul European.

În septembrie 2018, PE a solicitat Consiliului să acționeze pentru a împiedica autoritățile maghiare să încalce valorile fondatoare ale UE. Eurodeputații au fost preocupați în principal de independența judiciară, libertatea de exprimare, corupția, drepturile minorităţilor, situaţia migranţilor și a refugiaţilor.

În cazul Poloniei, în decembrie 2017, Comisia Europeană a solicitat acţiuni ale UE, având în vedere ameninţările existente la adresa independenței sistemului judiciar. Într-o rezoluţie adoptată în martie 2018, Parlamentul European a fost de acord cu opinia Comisiei Europene referitoare la existența unor riscuri de încălcare a principiilor statului de drept în Polonia. În conformitate cu articolul 7 din Tratatul European, în urma acestor constatări, Consiliul poate stabili că există un risc clar de încălcare gravă a valorilor UE în ţările în cauză. Înainte de concluzia definitivă, vor fi ascultate părerile autorităţilor naţionale. Această procedură ar putea duce la suspendarea dreptului de vot în cadrul Consiliului.

Miniştrii UE au organizat două audieri cu guvernul maghiar, în septembrie 2019 şi decembrie 2019. Deputați europeni s-au plâns în mod repetat că nu au fost incluşi în mod oficial în aceste discuții. Autorităţile poloneze s-au apărat în fața Consiliului în trei ocazii, între iunie și decembrie 2018.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW