Piaţa fondurilor de investiţii în august 2020

Fonduri deschise locale

• cele mai performante 5 fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 4,7% și 12%; pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse între 23,5% și 31,1% , obținute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (față de luna august 2017).

• activele nete ale celor 86 de fonduri deschise locale au crescut în luna august cu 0,3%, până la 20,7 mld RON (4,3 mld €) iar de la începutul anului au scăzut cu 17%.

• fondurile deschise locale au înregistrat în luna august ieșiri nete de 108,8 mil RON (22,5 mil €), fiind vizate cele de obligațiuni și instrumente cu venit fix (-92,5 mil RON), cele cu capital protejat (-8,7 mil RON), cele de randament absolut (-7,1 mil RON), cele de acțiuni (-6,4 mil RON) și fondurile diversificate (-4,2 mil RON), în vreme ce fondurile reunite sub categoria “alte fonduri” (10,1 mil. RON), au înregistrat intrări nete, potrivit unui comunicat AAF.

Fonduri deschise străine distribuite în România

• activele nete exprimate în lei ale celor 106 fonduri deschise străine distribuite în România au crescut în luna august cu 3% față de luna precedentă, până la 1 mld RON (0,2 mld €) iar de la începutul anului au scăzut cu 8,4%.

• fondurile deschise străine distribuite în România, având o pondere de 4,2% în totalul activelor fondurilor deschise de investiții, au înregistrat în luna raportată intrări nete de 3,8 mil RON (0,8 mil € ).

Fonduri închise locale

• activele nete ale celor 31 de fonduri închise (inclusiv SIF-uri și FP) au scăzut cu 3,6% în luna august, până la 20,8 mld RON (4,3 mld €), și au scăzut cu 11,8% de la începutul anului; fondurile închise locale au avut intrări nete de 0,1 mil RON (0,02 mil € ) în luna raportată.

Piața totală a fondurilor

• activele nete ale celor 223 fonduri deschise și închise, locale și străine, au scăzut în luna august cu 1,6%, până la nivelul de 42,3 mld RON (8,8 mld €), și au scăzut cu 14,4% de la începutul anului; ieșirile nete ale lunii au totalizat 105 mil RON (22 mil EUR).

A.A.F reprezintă Asociația Administratorilor de Fonduri și este organizația profesională neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România care reunește 18 societăți de administrare a investițiilor (S.A.I.), Fondul Proprietatea, 5 Societăți de Investiții Financiare (S.I.F.) și 4 bănci depozitare.

O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise și societățile de investiții care îndeplinesc următoarele condiții:

• au ca scop unic efectuarea de investiții colective plasând resursele bănești atrase în decembrie în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrării prudențiale;

• au obligația de răscumpărare continuă a titlurilor de participare emise adică pe toată durata de funcționare a respectivului OPCVM;

Un OPCVM se poate înfiinţa pe bază de contract civil sub formă de fond deschis de investiții sau prin act constitutiv și atunci este societate de investiții;

F.I.A. – Fonduri de investiții alternative, respectiv terminología utilizată în legislație pentru fondurile închise de investiții.

Spre deosebire de fondurile deschise la care politicile de investiţii şi regulile de diversificare sunt foarte riguros reglementate prin regulamentele A.S.F., la fondurile închise de investiţii aceste două elemente sunt decembrie permisive.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW