Populaţia şcolară a scăzut cu 31,6 mii de elevi şi studenți

Ȋn anul şcolar/universitar 2020-2021, populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost 3494,6 mii elevi şi studenţi, în scădere cu 31,6 mii comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.

▪ Populația școlară a crescut comparativ cu anul şcolar/universitar precedent ȋn ȋnvăţământul profesional (+8,9%), învăţământul superior (+3,2%), respectiv ȋn învăţământul liceal (+0,4%).

▪ Numărul absolvenţilor din anul şcolar/universitar 2019-2020 a fost 514,9 mii elevi şi studenţi, în creştere cu 2,4% comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, potrivit INS.

Înscrişii în anul şcolar/universitar 2020-2021

În anul şcolar/universitar 2020-2021, aproape jumătate din populaţia şcolară s-a regăsit în învăţământul primar şi gimnazial (45,5%), iar circa o treime în învăţământul liceal şi cel antepreşcolar şi preşcolar (17,8%, respectiv 15,0%).

Din totalul populaţiei şcolare cuprinsă în sistemul de educaţie, 50,2% au fost elevii și studenţii de sex feminin şi 73,0% elevii și studenții care au studiat în mediul urban.

Comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, învăţământul profesional, învăţământul superior şi învăţământul liceal sunt nivelurile care au înregistrat creşteri ale populaţiei şcolare (+8,9 mii elevi, +17,2 mii studenţi, respectiv +2,4 mii elevi).

În învăţământul postliceal au fost înscrişi 91,8 mii elevi, acest nivel educaţional fiind cel mai puţin reprezentat în totalul populaţiei şcolare (2,6%).

Învăţământul primar şi gimnazial, precum şi antepreşcolar şi preşcolar au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de elevi înscrişi în anul şcolar 2020-2021 faţă de cel anterior (-33,2 mii, respectiv -26,1 mii).

Populaţia şcolară a fost cuprinsă cu preponderenţă (94,7%) în unităţile şcolare publice.

Pe niveluri educaţionale, cele mai semnificative ponderi ale elevilor și studenţilor înscrişi în unităţile din învăţământul public s-au regăsit în învăţământul superior (87,8%), respectiv postliceal (51,8%).

Gradul de cuprindere în învăţământ al elevilor din grupa de vârstă 11-14 ani a înregistrat cel mai ridicat procent (88,4%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă. În anul universitar 2020-2021 au fost înscrişi în învăţământul superior 560,5 mii studenţi, din care 55,0% au fost studente.

Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au fost cele din grupa afaceri, administraţie şi drept (24,5% din totalul studenţilor), respectiv inginerie, prelucrare şi construcţii (20,3% din totalul studenţilor).

Unităţile/instituţiile de învăţământ care au funcţionat în anul şcolar/universitar 2020-2021 au aparţinut, în principal, nivelurilor de educaţie primar şi gimnazial (57,4%), liceal (21,0%), respectiv antepreşcolar şi preşcolar (16,9%).

În profil teritorial, populaţia şcolară din anul şcolar/universitar 2020-2021 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (601,1 mii persoane), respectiv Bucureşti-Ilfov (517,6 mii persoane).

Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale faţă de totalul fiecărei regiuni arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (53,1%).

La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învăţământul postliceal din regiunile Centru și Bucureşti-Ilfov (câte 2,0% fiecare).

În învăţământul superior ponderea numărului de studenți înscriși faţă de totalul fiecărei regiuni a fost preponderentă în regiunea Bucureşti-Ilfov (34,4%).

Personalul didactic în anul şcolar/universitar 2020-2021

În anul şcolar/universitar 2020-2021, personalul didactic din cadrul sistemului educaţional a însumat 235,6 mii persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor didactice a fost 15 elevi și studenţi la un cadru didactic.

Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul sistemului educaţional preuniversitar (78,6%), cât şi pe nivelurile de educaţie: antepreşcolar şi preşcolar (99,7%), primar şi gimnazial (81,1%), postliceal (78,6%), liceal (72,4%) şi profesional (67,5%).

Absolvenţii anului şcolar/universitar 2019-2020

Numărul absolvenţilor din anul şcolar/ universitar 2019-2020 aparţinând nivelurilor educaţionale gimnazial, liceal, profesional, postliceal, respectiv superior (licenţă, master şi doctorat, cursuri postuniversitare şi programe postdoctorale de cercetare avansată) a fost 514,9 mii elevi şi studenţi. Preponderente au fost absolventele, în număr de 270,3 mii, reprezentând 52,5%.

Din totalul absolvenților, 83,1% au finalizat un nivel educațional în mediul urban, restul în mediul rural.

La sfârşitul anului şcolar 2019-2020 au absolvit învăţământul gimnazial 181,3 mii elevi, cei mai mulţi dintre aceştia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (18,7%). Ponderea băieţilor (51,2%) o devansează pe cea a fetelor, cu 2,4 puncte procentuale. În mediul urban, absolvenţii de gimnaziu reprezintă 59,4% din totalul absolvenţilor din acest nivel. În profil teritorial, regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenţilor din mediul rural (53,9%, respectiv 52,5%).

În învăţământul liceal, la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 au absolvit 148,0 mii elevi, mai puțin cu 0,8% comparativ cu anul şcolar anterior.

Majoritatea absolvenţilor de liceu au urmat cursurile învăţământului cu frecvenţă (87,9%).

Situaţia absolvenţilor din învăţământul liceal a evidenţiat că circa jumătate au frecventat cursurile filierei teoretice (52,0% din totalul absolvenţilor), 39,4% pe cele din filiera tehnologică, iar 8,6% au urmat cursurile liceelor din filiera vocaţională.

La examenul de bacalaureat s-au prezentat 149,9 mii absolvenţi, din care 123,6 mii proveniţi din promoţia anului 2020 (82,4%). Au fost declarate reuşite 103,8 mii persoane (69,2%), din care 95,2 mii persoane (77,0%) din promoția anului 2020.

Ȋn învăţământul profesional au absolvit 24,0 mii elevi, din care 96,9% au urmat cursurile unităţilor de învățământ aparţinând sectorului public.

Ȋn ȋnvăţământul postliceal au absolvit 31,4 mii elevi, din care 60,1% au urmat cursurile unităţilor de învățământ aparţinând sectorului public.

În învăţământul superior, numărul absolvenţilor cu diplomă a fost 130,3 mii studenţi. Studentele au reprezentat 59,1% din numărul totalul al absolvenţilor cu diplomă.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior au provenit cu preponderenţă din facultăţile cu profil afaceri, administraţie şi drept (26,4%), inginerie, prelucrare şi construcţii (17,3%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (11,3%).

Rata abandonului în anul școlar 2019/2020 a înregistrat următoarele valori: 1,3% în învățământul primar și în învățământul gimnazial (pentru fiecare în parte), respectiv 2,0% în învățământul liceal și profesional.

În anul 2018, resursele financiare necesare procesului de învăţământ, alocate pentru funcţionarea unităţilor cuprinse în sistemul naţional de educaţie au fost asigurate în cea mai mare măsură (97,7%) din fonduri publice (de la bugetul de stat şi din bugetele locale), restul fiind din alte surse proprii unităților/instituţiilor de învăţământ, dar și din venitul gospodăriilor. Pe tipuri de cheltuieli ale instituţiilor publice şi private, ponderea majoritară în totalul cheltuielilor de educaţie a fost deţinută de cheltuielile curente (94,8%), diferența fiind reprezentată de cheltuielile de capital (5,2%).

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW