Precizări de la Inspecția Muncii, privind salariile

Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la acordarea salariilor aferente lunii noiembrie pentru personalul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă, facem următoarele precizări:

În perioada 18.04 – 17.10.2019, dl. Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat, a fost detașat, în funcția de secretar general al A.N.E.S., din cadrul M.M.P.S. În această perioadă, conducerea Inspecției Muncii a fost asigurată de dl. Mihail Adrian Oprescu, detașat în această funcție din funcția de inspector șef al ITM Argeș. La revenirea în funcția de inspector general de stat, domnului Dantes Nicolae Bratu i-a fost prezentată următoarea situație financiară a instituției:

  • În data de 30.08.2019, cu fila de buget nr. 4663, a fost alocată Inspecției Muncii suma de 5.703.000 lei pentru plata hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, restante anilor 2017-2018 și care, sub sancțiunea penală, trebuia să fie plătite. Menționăm că aceste plăți au intrat în bugetul Inspecției Muncii în două tranșe: în data de  26.09.2019, 2.986.000 de lei și, pe 28.10.2019, suma de 2.718.000 de lei, bani care au fost transferați către salariații beneficiari ai acestor hotărâri. Precizăm că, având în vedere că ordonatorul principal de credite, MMPS, a stabilit destinația clară a acestor sume, inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, nu avea dreptul legal să schimbe destinația acestor bani pentru plată salariilor curente.
  • În data de 26.11.2019, ni s-a solicitat de către ordonatorul principal de credite, MMPS, prin Direcția Economică, să transmitem sumele necesare pentru plata salariilor aferente lunii noiembrie cu plata în decembrie. Propunerea de rectificare de buget a fost transmisă MMPS în data de 26.11.2019.
  • În data de 29.11.2019, ni s-a transmis că la rectificare urmează să primim, pentru cheltuielile de personal, suma de 8.787.000 de lei, cu recomandarea de a fi repartizați pe articole și alineate, inclusiv virări. În aceeași zi, inspectorul general de stat a luat legătura cu Direcția Economică din MMPS, informând că suma repartizată este insuficientă, fiind nevoie de o suplimentare cu suma de 3.000.000 de lei pentru plata integrală a salariilor.
  • În data de 5.12.2019, prin adresa Inspecției Muncii nr. 1356, s-a solicitat Direcției Economice, încă o dată, suplimentarea sumei cu 3.000.000 lei, necesară plății integrale a salariilor.

Menționăm că la niciuna dintre solicitările noastre enumerate mai sus, trimise MMPS, nu am primit niciun răspuns oficial, mai mult decât atât, ni s-a sugerat, de către Direcția Economică din MMPS, să plătim doar salariile nete, urmând ca sumele aferente contribuțiilor sociale să fie amânate. Inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, și conducerea Inspecției Muncii nu au fost de acord cu această soluție propusă, fapt pentru care ne-am adresat direct ministrului muncii, prin adresele nr. 1389/12.12.2019 și 1399/13.12.2019, solicitând sprijin pentru obținerea sumelor necesare.

Suma de care dispuneam în buget, respectiv 8.787.000 lei, a fost repartizată celor 42 de inspectorate teritoriale de muncă și Inspecției Muncii, conform sumelor alocate în buget, cu precizarea că, de îndată ce vom primi restul sumei de bani de la ordonatorul principal de credite, MMPS, sumele vor fi repartizate cu celeritate inspectoratelor teritorial de muncă.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW