Rata de actualizare utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în 2021

În M.Of. nr. 1321 din data de 31 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza nr. 2389/300/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2021, potrivit www.vasslawyers.ro.

Rata care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viață al achiziției în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire “costul cel mai scăzut” în anul 2021 este de 5,5% (rata de actualizare utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2020 a fost de 5,6%).

Această rată este utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru finanțate exclusiv de la bugetul de stat.

În cazul contractelor de achiziție publică finanțate din fonduri europene nerambursabile pentru care procedura de atribuire se inițiază în anul 2021, iar criteriul de atribuire este “costul cel mai scăzut”, rămâne aplicabilă rată de actualizare precizată că recomandare de către Comisia Europeană în Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, respectiv de 4%/an.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW