20.3 C
București
luni, 12 aprilie

Rețeaua de utilități publice crește încet

În anul 2018, lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile a fost de 84504,4 km, cu 2,9% mai mare față de anul 2017.

Comparativ cu anul 2017, în anul 2018, lungimea simplă a conductelor de canalizare a fost de 38449,1 km, cu 5,8% mai mare.

Lungimea simplă a rețelei de distribuție a gazelor naturale, în anul 2018, față de anul 2017, a fost de 41413,3 km, cu 2,9% mai mare.

Alimentare cu apă

La 31.XII.2018, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 84504,4 km, cu 2414,0 km mai mare pe total ţară, faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2017.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara a fost la sfârşitul anului 2018, de 751809 mii mc, cu 5408 mii mc mai mult faţă de anul 2017.

Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic a fost de 566793 mii mc, reprezentând 75,4% din total. Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 95,0%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem “pauşal”.

Rețeaua de canalizare

În anul 2018, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, s-a desfăşurat în 315 municipii şi oraşe şi în 990 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare la sfârşitul anului 2018, a fost de 38449,1 km, din care 25475,8 km în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2018, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 2104,6 km (respectiv cu 869,6 km în mediul urban şi cu 1235,0 km în mediul rural).

Distribuția gazelor naturale

La sfârşitul anului 2018, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 41413,3 km, din care 23227,9 km în municipii şi oraşe. În cursul anului 2018, s-au distribuit gaze naturale în 945 localităţi, din care 248 în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2018, lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 1157,4 km. Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2018 a fost de 9042,8 mil. mc, cu 136,4 mil. mc mai puțin faţă de anul precedent.

Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2018, 3144,2 mil. mc au fost destinate consumului casnic, reprezentând 34,8% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite. Din volumul total al gazelor distribuite, 89,7% au fost distribuite în mediul urban.

Distribuția energiei termice

Energia termică distribuită în anul 2018 a fost de 8764793 Gcal (cu 532109 Gcal mai puţin faţă de anul 2017), din care pentru populaţie 6955366 Gcal (cu 464479 Gcal mai puţin faţă de anul 2017).

Energia termică a fost distribuită în 73 localităţi din România din care, în 64 municipii şi oraşe.

Spații verzi urbane

În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2018, de 26905 ha.

La sfârşitul anului 2018, suprafaţa intravilană înregistra 470014 ha, cu 4560 ha mai mult faţă de anul 2017.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW