Şi Germisara S.A. are un nou Consiliu de Administraţie provizoriu

Ca urmare a expirării mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al Societăţii Germisara SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită în data de 30 martie 2021, a hotărât numirea unor noi membri pentru o perioadă de 4 luni. Aceștia au fost selectați din baza de CV-uri primită ca urmare a apelului făcut de MEAT către asociațiile profesionale sau de ramură, arată un comunicat de presă.

Astfel, noii membri numiți ai Consiliului de Administrație sunt:

Adrian Popescu, specialist resurse minerale, s-a ocupat de fundamentarea şi revizuirea Politicilor Industriale Naționale și de supervizarea proiectelor de Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale, având ca principale proiecte: monitorizarea post – implementare a programelor din Proiectul Regenerarea Socio-Economică și Schema de Dezvoltare Socială a Comunităților Miniere.

Mirela Maria Opra, director general al S.C. Germisara S.A., a absolvit Facultatea de Finanțe si Contabilitate și are un Master în Știinte Juridice.

Cătălin Eugen Știrbețiu, economist și expert contabil judiciar, membru activ CECCAR și al Camerei Auditorilor Financiari, având o bună cunoaștere a pieței locale.

Obiectivele aferente perioadei de mandat sunt cele specifice perioadei incluzand: asigurarea elaborării BVC pentru anul în curs, urmărirea procedurilor de închidere a exercițiului financiar 2020, respectiv a asigurării procesului de raportare financiară pentru anul 2020 și a raportărilor financiare semestriale aferente 2021, precum și promovarea unui proiect de modificare a actului constitutiv.

Fiecare administrator va prezenta la finalul mandatului un Raport de activitate privind modul de îndeplinire a responsabilităților și a gradului de îndeplinire a obiectivelor. Raportul va include și opinia administratorului în legătura cu posibilitatile de dezvoltare ale societății pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea îl prezintă, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementării unui plan de restructurare/ reorganizare.

Indemnizația brută fixă lunară a membrilor CA, stabilită prin Hotărârea AGOA din 02.02.2018 este de 3.150 lei, cu excepția dnei Mirela Maria Opra care va primi un salariu brut lunar 8200 lei, aferent funcției de director general, conform reglementărilor în vigoare.

Membrii înlocuiți au fost Claudia Benchescu, Aurel Dîncșorean și Ovidiu Boldor. 

Societatea Germisara SA este o companie deținută în proporție de 100% de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, al cărei obiect de activitate îl reprezintă exploatarea apelor termominerale. Are un număr de 3 angajați, iar în anul 2020 a înregistrat o cifră de afaceri de 238 mii lei, cu o pierdere de 172 mii lei, datorii totale 100 mii lei din care datorii la bugetul de stat în sumă de 51 mii lei.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW