Statistic, în medie veniturile depăşesc cheltuielile

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul II 2021, în termeni nominali, 5573 lei pe gospodărie şi 2196 lei pe persoană, potrivit INS.

Cheltuielile totale ale populaţiei au fost în trimestrul II 2021, în medie, de 4709 lei lunar pe gospodărie (1855 lei pe persoană) şi au reprezentat 84,5% din nivelul veniturilor totale.

– veniturile băneşti au fost, în medie, de 5230 lei lunar pe gospodărie (2060 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 343 lei lunar pe gospodărie (135 lei pe persoană).

– salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (69,1% din veniturile totale ale gospodăriilor).

– la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (19,3%), veniturile în natură (6,1%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5,1%), veniturile din agricultură (1,8%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,6%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%).

– mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

Cheltuielile totale:

– principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

– cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,5%).

– mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.

– conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul II 2021, în medie, 34,9% din consumul gospodăriilor.

Veniturile totale cuprind ansamblul încasărilor băneşti provenite din diferite surse de provenienţă

pentru care nu există obligaţia de restituire şi veniturile în natură (evaluate în lei).

Cheltuielile totale cuprind ansamblul cheltuielilor băneşti, indiferent de destinaţie şi contravaloarea consumului din resursele proprii ale gospodăriilor.

- PROMO - img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW